Matura 2024. Ile zarobią egzaminatorzy za sprawdzanie arkuszy? Stawki zaczynają się od 29 zł brutto

Wraz z podniesieniem stawek wynagrodzenia zasadniczego zmieniły się też stawki wynagrodzenia, jakie otrzymują nauczyciele-egzaminatorzy za sprawdzenie arkuszy egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych. Stawki te są bowiem uzależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym.

Zasady wynagradzania szkolnych egzaminatorów (podczas matur, egzaminów zawodowych i ośmioklasisty) zmieniły się pod koniec ubiegłego toku. 18 grudnia opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej „w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego”. Rozporządzenie określa przede wszystkim wysokość stawek wynagrodzenia dla szkolnych egzaminatorów.

Podstawą ustalenia wynagrodzenia tych egzaminatorów jest minimalna pensja zasadnicza nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne. Konkretne stawki wynagrodzeń szkolnych egzaminatorów są podane jako procent tego minimalnego wynagrodzenia.

„Egzaminatorowi biorącemu udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty z matematyki i języka obcego nowożytnego oraz egzaminu maturalnego, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z matematyki na poziomie podstawowym i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, który odpowiedzi zaznaczone na zestawie zadań przez ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz ucznia niepełnosprawnego przenosi na kartę odpowiedzi, w przypadku sprawdzania rozwiązań zadań przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych zgodnie z § 4, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,05% stawki za każdą pracę ucznia”.

Stawki dla egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego wahają się od 0,267 proc. minimalnego wynagrodzenia zasadniczego (nauczyciela dyplomowanego) za każdego zdającego ucznia do 0,923 proc. tegoż wynagrodzenia za każdego zdającego ucznia.

Minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego wynosi od 1 stycznia 2024 r. wynosi 5915 zł brutto. Dla porównania — w 2023 r. było to 4550 zł brutto.

Stawki są więc w tym roku wyższe, ale konkretne kwoty dla poszczególnych egzaminatorów będą zależne od liczby sprawdzonych arkuszy. I tak jak podało MEN za sprawdzenie jednego arkusza egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym nauczyciel może otrzymać 29 zł brutto.

Za arkusz egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym będzie to 68 zł brutto. W przypadku arkuszy egzaminu na poziomie rozszerzonym, egzaminator otrzymuje pomiędzy ok. 47 zł a 55 zł brutto za sprawdzenie i ocenienie jednej pracy egzaminacyjnej.

Nieco inaczej sytuacja wygląda natomiast w przypadku matur ustnych. Tu nauczyciel egzaminujący może otrzymać wynagrodzenie za nadgodziny, jeśli „wykonuje czynności w wymiarze przekraczającym tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć”.

Rozporządzenie MEN  z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego znajduje się tutaj

  (GN)

Rozporządzenia płacowe ws. podwyżek dla nauczycieli oraz nauczycieli akademickich opublikowane w Dzienniku Ustaw

Czarnek podpisał nowelizację rozporządzenia ws. warunków wynagradzania egzaminatorów

RPO interweniuje w MEiN i CKE w sprawie nowych zasad organizacji egzaminu maturalnego

Burza wokół oświadczenia CKE. Dlaczego dyrektor Smolik „odciął” się od egzaminatorów?