Matura z religii? Tylko dwa kościoły są zainteresowane tym pomysłem

Do tej pory zainteresowanie organizacją egzaminu maturalnego z religii oprócz Konferencji Episkopatu Polski zgłaszały władze tylko jednego kościoła zarejestrowanego w RP – poinformował wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski

Kościół katolicki od dłuższego czasu lobbuje za umożliwieniem zdawania na maturze religii jako przedmiotu dodatkowego. W lutym br. minister edukacji Przemysław Czarnek rozmawiał na ten temat z biskupami z Komisji Wychowania Katolickiego, a niedawno wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski ocenił, że religia mogła by się pojawić na maturze w 2024 r.

„Temat ten jest bardzo kontrowersyjny, a opinie Polaków na ten temat są mocno podzielone. Należy zauważyć, że w Polsce żyją osoby wyznające także inne religie niż katolicyzm choć stanowią one mniejszość. Umożliwienie zdawania matury z jednej tylko religii byłoby dla tych mniejszości dyskryminujące, dlatego też warto wziąć pod uwagę możliwość równego potraktowania osób wszystkich wyznań w tej kwestii lub całkowitej rezygnacji z tego pomysłu” – zauważyła Paulina Matysiak, posłanka Lewicy, w interpelacji do MEiN.

Parlamentarzystka zapytała więc resort Przemysława Czarnka, czy o maturze z religii rozmawiano też z innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz na jakim etapie są prace nad tym pomysłem.

Wiceminister Rzymkowski potwierdził, że podczas rozmów z przedstawicielami episkopatu rozmawiano nie tylko o organizacji nauczania religii w szkołach i systemie oceniania tych zajęć, ale też o obecności religii na maturze.

„Minister Edukacji i Nauki został także poinformowany przez przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego o inicjatywie przygotowania egzaminu maturalnego z religii, jako przedmiotu dodatkowego (do wyboru) dla młodzieży rozważającej podjęcie studiów wyższych m.in. na wydziałach teologicznych lub katechetycznych wyższych uczelni. Propozycja włączenia religii do katalogu przedmiotów maturalnych wymaga jednak pogłębionej analizy formalno-prawnej, a także konsultacji z innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, które byłyby zainteresowane włączeniem się w przygotowanie egzaminu z religii swojego wyznania” – poinformował wiceszef MEiN.

Obecnie w rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych znajduje się ok. 170 organizacji religijnych. Spośród nich, oprócz Kościoła katolickiego, maturą z religii zainteresowany jest tylko jeden kościół.

„Dotąd jedynie Naczelna Rada Kościoła Zielonoświątkowego w RP wystąpiła do Ministra Edukacji i Nauki z wnioskiem o dołączenie do rozmów w kwestii egzaminu maturalnego z religii” – stwierdził Rzymkowski.

Jak dodał, obecnie w planach legislacyjnych MEiN „nie przewidziano projektu dotyczącego zmian w organizacji nauczania religii czy egzaminowania z tego przedmiotu”.

Obowiązkowa religia lub etyka w szkole? Episkopat za pomysłem Czarnka, ZNP przeciw: „Nauczycieli etyki mamy tylko około 700”

Czarnek zapowiada w wywiadzie „konserwatywną kontrrewolucję” w edukacji

Kościół potwierdza: Młodzież odchodzi od religii

(PS, GN)