Matury 2020. W piątek – 7 lutego mija ważny termin

7 lutego (piątek) to ostatni dzień, kiedy można dyrektorowi szkoły złożyć ostateczną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2020 r – przypomina Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Do tegorocznych matur zostało już tylko 90 dni. W szkołach kończą się powoli studniówki. Uczniowie klas trzecich (w liceach) i czwartych (w technikach) zaczną za chwilę wielkie zakuwanie.

Tegoroczni maturzyści zaczynają wielkie odliczanie. W weekend ruszają bale studniówkowe

Maturzyści rok szkolny zakończą 24 kwietnia. Egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja. Sesja pisemnych potrwa do 21 maja, a ustnych do 22 maja. Szczegółowy kalendarz ustnych egzaminów maturalnych ustalają szkolne komisje egzaminacyjne.

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała tylko, że od 7 do 22 maja mają się odbyć egzaminy z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z łemkowskiego i kaszubskiego. Od 4 do 25 maja mają być przeprowadzone egzaminy z języków obcych nowożytnych.

Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych wyznaczono od 1 do 19 czerwca. Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne będą przeprowadzone 25 sierpnia, a poprawkowe ustne 24-25 sierpnia.

Harmonogram egzaminów można znaleźć tutaj. 

(JK, GN)