MEiN: Wytyczne dla uczelni w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022

„W związku z aktualną sytuacją epidemiczną Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje co do zasady powrót do prowadzenia kształcenia w uczelniach w ich siedzibach w roku akademickim 2021/2022. Ostateczne decyzje w tym zakresie będą uwzględniały dynamikę zachorowań na COVID-19 oraz decyzje rządu. W sytuacji zwiększenia zagrożenia epidemicznego może zostać wprowadzone kształcenie w trybie hybrydowym, a w szczególnych przypadkach również powrót do kształcenia zdalnego” – czytamy na stronie resortu.

MEiN poinformowało, że w połowie sierpnia planowane jest uchylenie rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ze zniesieniem czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni związane jest:

>> przywrócenie (z dniem uchylenia rozporządzenia) możliwości przeprowadzania ocen okresowych nauczycieli akademickich,

>> zachowanie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktorantów, a także legitymacji służbowych nauczycieli akademickich – pozostają one ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Zatem w przypadku uchylenia rozporządzenia w połowie sierpnia legitymacje pozostaną ważne do połowy października br. W pierwszej połowie października osoby posiadające legitymacje powinny stawić się osobiście w uczelni w celu ich przedłużenia.

„Zakładamy, że od nowego roku akademickiego kształcenie w szkołach doktorskich rozpocznie się w zwykłym trybie; będzie to uzależnione od sytuacji epidemicznej” – przekazała PAP rzecznik MEiN Anna Ostrowska. Podkreśliła, że resort nie podejmuje prac w kierunku zmian w organizacji kształcenia doktorantów.

MEiN odnosi się też do prowadzenie zajęć przewidzianych w programach studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

„Zajęcia te powinny być prowadzone przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi. Istotne jest, że prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość może być realizowane, o ile pozwala na to specyfika kształcenia na studiach na określonym kierunku” – czytamy.

Szczegółowe wymagania związane z prowadzeniem zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zostały określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.

Wytyczne MEiN dostępne są tutaj.

(JK, GN)

Środowisko naukowe, w tym RSzWiN ZNP, apeluje o wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe

Priorytety Czarnka: Edukacja patriotyczna oraz “wrażliwość na prawdę i dobro”