Środowisko naukowe, w tym RSzWiN ZNP, apeluje o wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe

Apel środowiska akademickiego w sprawie systemowego wzrostu finansowania szkolnictwa wyższego i nauki z budżetu państwa został przekazany do Parlamentu Rzeczypospolitej i Premiera RP – informuje na Facebooku Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, która jest jednym z jego sygnatariuszy. „Dokument, to efekt konsolidacji stanowiska całego środowiska akademickiego wokół najistotniejszej problematyki funkcjonowania nauki w Polsce, do adekwatnego do jej znaczenia finansowania” – czytamy na stronie RSzWiN ZNP.

Wspólny apel w sprawie systemowego wzrostu finansowania szkolnictwa wyższego i nauki z budżetu państwa wystosowały Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Akademia Nauk, Rada Główna Instytutów Badawczych, Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowa Sekcja Nauki NSZZ “Solidarność”.

Jak podkreślają autorzy dokumentu, nauka i szkolnictwo wyższe, stanowiące najbardziej prorozwojowe we współczesnym świecie dziedziny życia społeczno-gospodarczego, nie były w wystarczającym stopniu beneficjentami transformacji ustrojowej i głębokich przeobrażeń gospodarczych w Polsce po roku 1989. Uważają, że w interesie społeczeństwa i państwa polskiego jest znaczące zwiększanie nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę. Pragną też zwrócić uwagę na wieloletnie zaniedbania dotyczące, np. poziomu wynagrodzeń pracowników nauki i szkolnictwa wyższego w relacji do średniej krajowej i płacy minimalnej.

“Stan pandemii Covid-19 pokazał w skali światowej ogromne znaczenie społeczne nauki, a także jej wkład w rozwój technologiczny. Pandemia uwidoczniła raz jeszcze, co wielokrotnie wskazywali sygnatariusze tego apelu, że wydatki na szeroko rozumianą naukę, nie są kosztem, ale inwestycją w przyszłość nas wszystkich. Nadszedł czas na podjęcie decyzji o znaczącym zwiększeniu nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę z budżetu państwa, w tym na wzrost wynagrodzeń pracowników uczelni i instytucji naukowych. Także w kontekście wysokiej inflacji, kosztów energii i obniżaniu się realnych środków będących do dyspozycji uczelni, jak i wynagrodzeń pracowników. Czas na stworzenie młodemu pokoleniu naukowców takich warunków, aby chcieli i mogli realizować swoje kariery i aspiracje życiowe – z korzyścią dla społeczeństwa. Dlatego apelujemy do Parlamentu Rzeczypospolitej i Premiera RP o istotne i długofalowe zwiększenie” – czytamy w apelu.

Pod dokumentem podpisali się: przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Zbigniew Marciniak, prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych prof. Leszek Rafalski, prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego dr Janusz Szczerba oraz przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ “Solidarność” Dominik Szczukocki.

Cały apel znajduje się tutaj.  O tym, że taki dokument jest przygotowywany mówił w wywiadzie dla Głosu (nr 27-28 z 7-14 lipca) Janusz Szczerba, prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

(JK, GN)

Janusz Szczerba, prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP: Autonomia uczelni to świętość

Szef MEN: Nauczyciele akademiccy dostaną 6 proc. podwyżki. Janusz Szczerba: To było już wcześniej ustalone. Domagamy się 12 proc.