MEiN zmienia zapisy ws. zajęć wspomagających dla uczniów. Większa liczba godzin

Ministerstwo edukacji wprowadza kolejne zmiany do rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które dają szkołom możliwość ubiegania się o środki finansowe na organizację zajęć wspomagających dla uczniów po powrocie do stacjonarnych zajęć. Resort wydłużył czas na składanie wniosków i zwiększył pulę godzin na zajęcia wyrównawcze.

Przypomnijmy, że na zajęcia wyrównawcze rząd przeznaczył 187 mln zł. W maju br. Senat zdecydował co prawda o zwiększeniu tej kwoty z 187 mln zł do 280 mln zł, ale w Sejmie większość rządowa odrzuciła poprawki senackie do specustawy covidowej (bo to w tym dokumencie znalazł się przepis o zwiększeniu rezerwy subwencji oświatowej o wspomniane 187 mln zł – w domyśle na zajęcia wyrównawcze).

Jak informował Czarnek jeszcze w czerwcu przed zakończeniem roku szkolnego 2020/21 z programu skorzystało kilkaset szkół, większość chce go wdrożyć od września. Dobrowolne zajęcia z różnych przedmiotów miały się odbywać w wymiarze 10 dodatkowych godzin dla każdej klasy.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w nowych przepisach to:

>> możliwość zwiększenia liczby godzin zajęć wspomagających (z 10 do 15 godzin zajęć na oddział szkolny);

>> podwojenie limitu tygodniowej liczby godzin zajęć wspomagających, co daje szkołom jeszcze większą elastyczność ich organizacji;

>> uelastycznienie przepisów w zakresie organizacji zajęć wspomagających w klasie IV szkoły podstawowej (w przypadku szkoły podstawowej, w której ogólna liczba uczniów klas IV-VIII wynosi 60 lub więcej ale w klasie IV jest mniej niż 10 uczniów, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu będą mogły być organizowane w grupie liczącej co najmniej 5 uczniów).

„W związku z wprowadzonymi zmianami w rozporządzeniu MEiN zachęca dyrektorów do skorzystania z dodatkowych godzin na zajęcia wspomagające dla uczniów i aktualizacji złożonych dokumentów” – czytamy w komunikacie MEiN.

„W przypadku gdy szkoła do 25 czerwca br. nie złożyła odpowiednio wspomnianych informacji lub wniosku o oddzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zajęć wspomagających, rozporządzenie daje możliwość złożenia dokumentów do 30 lipca br. Chodzi o informację (w przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub ministra) albo wniosek o dotację celową (w przypadku szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego lub ministrem), w związku z planowaną organizacją zajęć wspomagających w okresie wrzesień-grudzień 2021 r.” – zaznaczono.

Rozporządzenie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw

(JK, GN)

Czarnek o działaniach MEiN w ramach tzw. Narodowego Programu Wsparcia Uczniów po Pandemii