MEN: Ruszyły prace zespołu eksperckiego ds. edukacji obywatelskiej

Minister Edukacji Barbara Nowacka powołała członków zespołu eksperckiego do prac nad przygotowaniem projektu podstawy programowej kształcenia ogólnego nowego przedmiotu – edukacja obywatelska. W gronie ekspertów znaleźli się nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i historii, pracownicy naukowi przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji obywatelskiej oraz przedstawiciele IBE i CKE. Koordynatorem prac zespołu został dr Jędrzej Witkowski, prezes zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej.

– To będą lekcje bardzo praktyczne. Chcielibyśmy, by uczniowie odwiedzali instytucje publiczne oraz prowadzili debaty oksfordzkie. Chcielibyśmy nauczyć młodych ludzi kulturalnej dyskusji. Młodzież powinna mieć szansę, by poczuć czym jest obywatelskość oraz jak stawić czoła wyzwaniom, jakie stawia przed nimi świat – poinformowała Barbara Nowacka.

Wiceminister Katarzyna Lubnauer podkreśliła, że edukacja obywatelska będzie przedmiotem praktycznym, obejmującym zagadnienia istotne dla funkcjonowania lokalnych społeczności, funkcjonowania państwa i jego instytucji, Unii Europejskiej oraz świata.

– Chcemy, by przedmiot opierał się na triadzie idei: wiedza, umiejętności, kompetencje. Poza wiedzą uczniowie powinni kształtować konkretne umiejętności, wiedzę praktyczną i kompetencje miękkie, takie jak sztuka dyskusji – stwierdziła wiceminister. – Edukacja obywatelska będzie przedmiotem praktycznym, który obejmie cztery komponenty. Pierwszym będą kwestie regionalne i zrozumienie jak działa samorząd. Drugim będzie kwestia funkcjonowania państwa i jego instytucji. Trzeci komponent to wiedza o Unii Europejskiej, ostatni skoncentrowany będzie na problemach globalnych w kontekście m.in. polityki klimatycznej czy migracyjnej – dodała Katarzyna Lubnauer

Skład Zespołu:

>> dr Jędrzej Witkowski – koordynator prac zespołu (Centrum Edukacji Obywatelskiej)

>> Urszula Małek, nauczycielka historii, hit, wos

>> dr Kamil Paździor, nauczyciel historii

>> dr Olga Napiontek, Fundacja Civis Polonus

>> Anna Rabiega, OKE Wrocław

>> Olga Wasilewska, IBE

>> dr hab. Łukasz Zamęcki, UW

>> dr hab. Marcin Zaremba, UW

(GN)

Fot: MEN/X

MEN: Likwidujemy przedmiot historia i teraźniejszość. Od 1 lipca 2025 pojawi się w szkołach nowy przedmiot edukacja obywatelska