MEN: W nowym roku w szkołach pojawią się różowe skrzyneczki. Na razie w ramach pilotażu

– Tak, jak w każdej toalecie jest papier czy mydło, wpisane w rozporządzenie, tak samo standardem powinny być środki higieniczne dla dziewczynek. Chcemy, żeby w szkołach znajdowały się różowe skrzyneczki – zapowiedziała w piątek Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji w radiu Zet.  Jak wyjaśniła finansowaniem pilotażowego na razie programu mają zająć się samorządy.

Przypomnijmy, że 26 czerwca 2024 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 13 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Zmiany wejdą w życie 11 lipca br.

„Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach to pierwszy krok w kierunku polepszenia standardów higienicznych w szkołach”-– podkreśla MEM w specjalnym komunikacie.

Dotychczasowy obowiązek zapewnienia w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz środków higieny osobistej nie precyzował, jakiego rodzaju mają to być środki higieny osobistej.

W związku z tym, w rozporządzeniu postanowiono wskazać wprost w katalogu wymaganych środków higieny osobistej: mydło do rąk, papierowe ręczniki lub suszarki do rąk i papier toaletowy. Doprecyzowany obowiązek dla organów prowadzących wynikający z rozporządzenia wejdzie w życie 11 lipca br.

Katalog pozostanie jednak otwarty tj. nie zamknie możliwości zabezpieczania i finansowania przez organy prowadzące szkoły i placówki innych środków higieny osobistej.

„Drugim krokiem zmian w zakresie higieny w szkole będzie ustanowienie w nowym roku szkolnym 2024/2025 programu Ministra Edukacji dotyczącego pilotażu wyposażenia szkół i placówek w środki higieny menstruacyjnej dla dziewcząt. Program będzie wspierał działania samorządów i innych organów prowadzących szkoły i placówki. Analiza przedstawiona przez organizacje pozarządowe uzasadnia potrzebę zbadania sygnalizowanych potrzeb w obszarze tzw. wykluczenia menstruacyjnego” – podaje MEN.

„W ramach programu wybrana zostanie reprezentatywna grupa badawcza szkół, do której skierowany zostanie projekt w zakresie dostępności do środków higieny menstruacyjnej w szkołach. Podsumowanie programu wskaże rekomendacje do dalszych działań o charakterze systemowym. Działania MEN mają zachęcić organy prowadzące szkoły i placówki do systematycznego zapewniania uczennicom w swoich szkołach i placówkach dostępu do środków higieny menstruacyjnej” – wskazano.

Jak podkreślono w komunikacie „MEN stoi na stanowisku, że rzetelna edukacja dotycząca cyklu menstruacyjnego i zabezpieczenie potrzeb z niej wynikających pozwoli niwelować stygmatyzację towarzyszące miesiączce”.

„Zarówno urządzenia, jak i środki czystości, mają za zadanie zapewnić przebywającym w szkole i placówce osobom czystość, co bezpośrednio wpływa na profilaktykę zdrowia, oraz poczucie komfortu psychicznego związanego z realizacją swoich podstawowych potrzeb” – wskazano.

(GN)

RPO apeluje do MEiN o zapewnienie darmowych środków higieny osobistej dla dziewcząt w szkołach

Mydło i papierowe ręczniki obowiązkowe w każdej szkole. Rozporządzenie MEN opublikowano w Dzienniku Ustaw