Morawiecki chwali się, że w budżecie jest 25 miliardów nadwyżki. Co z podwyżkami dla nauczycieli?

Po czerwcu w budżecie państwa jest ponad 25 mld zł nadwyżki – ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że „było to możliwe dzięki naprawie finansów publicznych po poprzednikach”. „Czy nauczyciele, pielęgniarki, ratownicy medyczni, niepełnosprawni, chorzy na raka słyszeli? Jest nadwyżka 25 miliardów” – takie komentarze pojawiły się od razu w internecie.

O 25 mld zł nadwyżki budżetowej po czerwcu premier Morawiecki poinformował podczas wizyty w firmie SKB Drive Tech w Radomsku. Na dodatek szef rządu powołał się na dane GUS, który poinformował o rekordowym w skali roku skoku wynagrodzeń.

– Dane z GUS potwierdzają, że mamy jeden z najwyższych przyrostów wynagrodzeń – blisko 10% r/r. O to chodzi w Polskim Ładzie, o wsparcie firm jak ta oraz o tworzenie perspektyw do ekspansji – stwierdził premier.

Co w takim razie z podwyżkami dla nauczycieli? Przypomnijmy, że w maju w Dzienniku Ustaw MEiN opublikowało nowelizację rozporządzenia  ”w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy”, zgodnie z którym minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli nie zmienią się.

Przypomnijmy też, że po przedstawieniu przez MEiN ogólnych pomysłów na zmiany w statusie zawodowym nauczycieli i rozpoczęciu w tej sprawie rozmów z przedstawicielami samorządów i związków zawodowych w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, ZNP podjął decyzję o wycofaniu się z negocjacji.

Związek podkreślił, że jego główny postulat zgłoszony podczas inauguracji prac zespołu 18.05.2021 r. dotyczący przedstawienia założeń budżetu na oświatę w 2022 r. oraz powiązania płacy zasadniczej nauczycieli ze średnią w gospodarce, a nie jak proponuje MEiN – z minimalnym wynagrodzeniem, nie został zrealizowany.

(JK, GN)

MEiN chce podnieść pensum nawet o 4 godziny. ZNP nie weźmie udziału w kolejnej turze rozmów

Czarnek nie podniósł wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Podwyżek nie będzie

 

Minimalne wynagrodzenie w górę