Czarnek nie podniósł wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Podwyżek nie będzie

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli nie zmienią się – postanowił resort Przemysława Czarnka. MEiN opublikowało w Dzienniku Ustaw nowelizację rozporządzenia ” w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy”.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela, ministerstwo edukacji musi co roku ustalić wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W tym celu MEiN powinno wydać specjalne rozporządzenie. I tak się właśnie stało. W DzU ukazało się podpisane przez ministra Czarnka tzw. rozporządzenie płacowe.

Zgodnie z nim, w najbliższym czasie podwyżek w oświacie nie będzie, a resort edukacji chce zarobki nauczycieli pozostawić na dotychczasowym poziomie.

Zatwierdzone przez Czarnka stawki wynagrodzenia zasadniczego kształtują się na następującym poziomie:

“Projektowane rozporządzenie nie wprowadza zmian w zakresie wysokości kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, utrzymując je na poziomie ustalonym od dnia 1 września 2020 r.” – czytamy w uzasadnieniu.

Wynagrodzenie zasadnicze jest jednym ze składników średniego wynagrodzenia nauczycieli i od jego wysokości zależy część dodatków.

Średnie wynagrodzenie z kolei zależy od wysokości tzw. kwoty bazowej ustalanej co roku w ustawie budżetowej. W uchwalonej niedawno przez parlament ustawie budżetowej na 2021 r. pozostawiono kwotę bazową na tym samym poziomie, co przed rokiem i wynosi ona 3 537,80 zł.

“W związku z powyższym, w roku 2021 nie wzrosła wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zawarte w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia określone zostały na takim samym poziomie jak stawki obowiązujące od dnia 1 września 2020 r.” – podkreślono w uzasadnieniu.

Jak zauważyło ministerstwo edukacji, zamrożenie stawek wynagrodzenia zasadniczego zamrozi automatycznie stawki wynagrodzenia egzaminatorów za sprawdzanie prac pisemnych na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie maturalnym, egzaminach eksternistycznych, egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i egzaminie zawodowym.

Rozporządzenie dostępne jest TUTAJ

Przypomnijmy, ze Związek Nauczycielstwa Polskiego zaopiniował projekt rozporządzenia negatywnie i zażądał co najmniej 10-procentowych podwyżek w oświacie.

„Związek Nauczycielstwa Polskiego żąda wzrostu stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w wysokości co najmniej 10 proc. – z wyrównaniem od 1 stycznia 2021 r.” – czytamy w opinii Związku do projektu rozporządzenia płacowego. Bez podwyżek nie da się uniknąć „pogorszenia sytuacji materialnej wielu nauczycielskich rodzin w roku 2021 ze względu na znaczny realny spadek dochodów pracowników oświaty”.

(PS, GN)

MEiN potwierdziło: Pieniędzy na zdrowie i ratowanie gospodarki rząd szuka w kieszeni nauczycieli

 

Stawki wynagrodzenia zasadniczego – MEiN nie przewiduje podwyżek