„Możecie liczyć na wsparcie i pomoc”. Zarząd Okręgu Małopolskiego ZNP do zwalnianych na Uniwersytecie Pedagogicznym

„Z ogromnym niepokojem śledzimy doniesienia medialne na temat sytuacji pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zamiary zwolnienia około 100 pracowników, w tym wielu członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, zasłużonych profesorów i nauczycieli akademickich, budzą zdumienie i nasz głęboki sprzeciw. Według posiadanych przez nas informacji sytuacja ekonomiczna Uniwersytetu nie jest tak tragiczna jak przedstawiają Władze Uczelni” – czytamy m.in. w stanowisku Zarządu Okręgu Małopolskiego ZNP.

Jak wskazuje małopolski ZNP Nawet Ministerstwo Edukacji i Nauki w oficjalnym piśmie wskazało, że “Działania restrukturyzacyjne prowadzone przez uczelnię zostały inicjowane przez podmiot w ramach posiadanej autonomii i nie są nadzorowane ani w żaden sposób wcześniej konsultowane czy aprobowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. (…) Osiągane przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wyniki finansowe nie kwalifikowały uczelni do objęcia programem naprawczym, o którym mowa w art. 418 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (…) ponieważ suma strat netto uczelni w latach 2015-2019 nie przekraczała 20 proc. kwoty subwencji oraz dotacji otrzymanych w roku 2019 ze środków finansowych”.

„Wydaje się więc, że wskazywane przyczyny ekonomiczne tak licznych zwolnień są jedynie pretekstem.  Szczególne oburzenie budzi fakt, że Władze Uczelni podają jako podstawową przesłankę zwolnień wiek pracowników. Jest to ewidentny przykład dyskryminacji pracowniczej ze względu na wiek, co zabronione jest przez art. 113 Kodeksu Pracy” – podkreśla ZNP.

„W imieniu blisko 20 tysięcy członków Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręgu Małopolskiego protestujemy przeciwko takim praktykom Władz Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego i domagamy się pilnego podjęcia rozmów ze związkami zawodowymi Uniwersytetu” – czytamy.

„Koleżanki i Koledzy ze Związku Nauczycielstwa Polskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, Niezrzeszeni i Członkowie innych związków zawodowych, nie jesteście samotni. Możecie liczyć na wsparcie i pomoc ze strony swoich przyjaciół z ZNP. Wierzymy, że wspólne działanie przyniesie sukces. Jak napisano w naszym hymnie związkowym >>niech zjednoczą się rozbici, bo w jedności siła jest<< – napisano w piśmie podpisanym przez Arkadiusza Boronia, prezesa Okręgu Małopolskiego ZNP.

(JK, GN)

„Czarnek nie jest KUL”. Protest przeciwko ideologizacji edukacji i nauki w Krakowie

RPO interweniuje ws. zwolnień na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Rektor odpowiada