RPO interweniuje ws. zwolnień na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Rektor odpowiada

“Zwolnienia powinny być wypracowane w atmosferze dialogu władz uczeni ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami oraz mieć merytoryczny oraz przejrzysty charakter. Jest to tym bardziej zasadne wobec zarzutów, że naruszają one zasady równego traktowania i dotyczą tylko osób krytycznie nastawionych wobec władz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i związku zawodowego NSZZ >>Solidarność<<“– podkreślił w specjalnym stanowisku Rzecznik Praw Obywatelskich.  „Żadna umowa nie została wypowiedziana z wyłącznej przyczyny osiągnięcia przez pracownika wieku emerytalnego i nabycia prawa do emerytury” – odpowiada rektor uczelni

Do Rzecznika Praw Obywatelskich dotarły sygnały o planowanych na uczelni zwolnieniach, obejmujących w szczególności pracowników naukowych zatrudnionych na umowach o pracę na czas określony oraz ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie praw emerytalnych. Uzasadnieniem ma być trudna sytuacja finansowa uczelni.

Zwolnienia dotkną m.in. ośmioro profesorów Instytutu Filozofii i Socjologii. Pracę w Instytucje mają stracić m.in. dyrektor Instytutu prof. dr hab. Janusz Majcherek, filozof nauki i naukoznawca prof. dr hab. Wojciech Sady, prof. Janusz Krupiński, profesor Akademii Sztuk Pięknych dr hab. Antoni Szwed.

„W świetle utrwalonego orzecznictwa, w tym Sądu Najwyższego, osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę (uchwała SN w składzie 7 sędziów z 21 stycznia 2009 r., II PZP 13/08, OSNP 2009/19-20/248)” – przypomina RPO.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk poprosił o stanowisko rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotra Borka.

Odpowiedź rektora

„Uprzejmie informuję, iż żadna z umów o pracę zawarta z pracownikami Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nie została wypowiedziana z wyłącznej przyczyny osiągnięcia przez pracownika wieku emerytalnego i nabycia prawa do emerytury” – napisał rektor

„Wypowiedzenia w skali całej uczelni, mają charakter jednostkowy, a każde wypowiedzenie zostało indywidualnie i wszechstronnie rozważone z uwzględnieniem całokształtu sytuacji, tak dotyczącej konkretnego nauczyciela akademickiego, jak też sytuacji i potrzeb danego Instytutu i całej Uczelni” – dodał. Zapewnił, że każdy ze wskazanych nauczycieli akademickich otrzyma od pracodawcy m.in. odprawę pieniężną, a także odprawę emerytalną zgodnie z Kodeksem pracy.

Pełne wystąpienie RPO oraz odpowiedź rektora można znaleźć tutaj. W sieci można podpisać petycję w obronie Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

(JK, GN)

Fot: Gov.pl

RPO do ministra Czarnka: Projekt ustawy „o wolności w nauce” niebezpieczny dla wolności badań i twórczości

Nasz patronat. Konferencja online. Wpływ pandemii COVID-19 na kondycję psychospołeczną młodzieży