Naprawmy edukację – apel 19 organizacji pozarządowych do premiera i ministra edukacji

„W związku z niepewnymi scenariuszami dalszego przebiegu pandemii koronawirusa oczekujemy, że egzamin ósmoklasisty zostanie przeniesiony lub odwołany. Wymaga to podjęcia pilnych prac nad zmianą zasad rekrutacji do szkół średnich. Uważamy równocześnie, że może okazać się konieczna zmiana terminów egzaminów maturalnych i opracowanie wspólnie z uczelniami wyższymi nowego terminarza rekrutacji” – piszą m.in. w liście do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego przedstawiciele organizacji pozarządowych

Apelują też o podjęcie natychmiastowych działań, które poprawią jakość funkcjonowania polskiej edukacji w czasie, kiedy placówki szkolne, przedszkolne i żłobkowe pozostają zamknięte a młodzież nie może wychodzić z domu bez pełnoletniego opiekuna.

„Formułując nasze postulaty kierujemy się tym, co we wszystkich działaniach z obszaru edukacji i pracy z dziećmi, powinno być celem nadrzędnym – dobrem dziecka” – czytamy.

„Oczekujemy od rządzących rozpoczęcia działań, których efektem będzie zmniejszenie nierówności edukacyjnych. Nierówności te ujawniły się tuż po wprowadzeniu regulacji, dotyczących zdalnego nauczania. Część z uczniów nie ma w domu nie tylko sprzętu i szybkiego internetu, ale także kompetencji społecznych i poznawczych do zdalnej pracy. Działania mające na celu doposażenie uczennic i uczniów w sprzęt muszą być sprzężone z działaniami wspierającymi nauczycieli i samych uczniów” – wskazują organizacje pozarządowe.

Przekonują, że w obecnej sytuacji jednym z sensownych rozwiązań jest ograniczenie zakresu obowiązkowych treści programowych i sformułowanie jasnych wytycznych, wskazujących które elementy podstawy programowej należy realizować. Oczekują także sformułowania jasnych wytycznych dla nauczycieli przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej a także zapewnienia im realnej pomocy, uwzględniającej specyfikę ich pracy.

Ponieważ część rodzin z trudnością radzi sobie z łączeniem zadań opiekuńczych z wykonywaniem własnej pracy zdalnej oraz wspieraniem uczniów w uczeniu się online – organizacje pozarządowe – proponują też by resort edukacji uruchomił telefon zaufania, gdzie specjaliści będą służyć wsparciem dla dzieci i rodziców.

„Oczekujemy, że po ustąpieniu pandemii resort edukacji zaproponuje uczniom  systemową pomoc psychologiczno–pedagogiczną. Obecnie część uczniów jest od tej opieki odcięta. Liczba osób, które będą takiej pomocy wymagać, z pewnością jednak wzrośnie” – czytamy w liście.

„Apelujemy również, by resort edukacji korzystał z dotychczasowych dobrych praktyk nauki zdalnej i edukacji domowej instytucji, osób i organizacji, które od kilku lat się tym zajmują. Liczymy na to, że nasze postulaty spotkają się nie tylko ze zrozumieniem, ale także, że będą one stanowiły pomoc w kształtowaniu polityki resortu edukacji, realizowanej w czasie pandemii” – podkreślają sygnatariusze.

Cały list można znaleźć tutaj. Poniżej organizacje, które podpisały się pod listem do premiera i  MEN.

(JK, GN)

List podpisały następujące organizacje:

Fundacja “Przestrzeń dla edukacji”

Fundacja “Edu Tank”

Ruch Społeczny „Obywatele dla edukacji”

Fundacja “Pole Dialogu”

Centrum Praw Kobiet

Społeczny Monitor Edukacji

Kampania Przeciw Homofobii

Instytut Spraw Publicznych

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Fundacja e-Państwo

Fundacja Feminoteka

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita

Fundacja Wspomagania Wsi

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego

Fundacja Panoptykon

Fundacja Szkoła z Klasą

Fundacja Centrum Cyfrowe

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Inicjatywa „Protest z Wykrzyknikiem”

Fundacja „Rodzice mają głos”

Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy „Think”

ZNP apeluje o odwołanie egzaminów

PAN: Końcowe egzaminy zewnętrzne klas ósmych i matury należy odwołać