Nasz patronat: 20 października odbędzie się Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego

We wtorek 20 października 2020 r. odbędzie się XVI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego „Biblioteka partnerem użytkownika”. Wydarzenie organizowane jest w formie zdalnej wideokonferencji na platformie e-learningowej Politechniki Częstochowskiej w godzinach 10.30 – 16.00.

Forum odbędzie się pod honorowym patronatem: Prezydenta Miasta Częstochowy, J.M. Rektora Politechniki Częstochowskiej oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Głos Nauczycielski jest jednym z patronów medialnych przedsięwzięcia.

„Do uczestnictwa w Forum zapraszamy: nauczycieli bibliotekarzy, bibliotekarzy bibliotek publicznych, naukowych, specjalistycznych i kościelnych oraz osoby związane z czytelnictwem i książką, dyrektorów bibliotek i szkół, przedstawicieli organów prowadzących szkoły i biblioteki, przedstawicieli związków zawodowych i stowarzyszeń bibliotekarskich, gości, media” – czytamy w w komunikacie organizatorów.

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22842&prev=1

Opublikowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Okręg w Warszawie Poniedziałek, 5 października 2020

 

Udział w Forum jest nieodpłatny. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem karty zgłoszenia. Można ją znaleźć tutaj.   Więcej informacji i program Forum  są dostępne tutaj. 

Organizatorami Forum są m.in. Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie,  Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Częstochowie, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie.

(JK, GN)

Bibliotekom przybywa czytelników

Uwaga! XVI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Częstochowie przełożone na jesień. Powodem epidemia koronawirusa

Bliżej biblioteki: Ciągle drżymy o zachowanie naszego statusu nauczyciela