Nasz patronat. „Projekt: Nowa szkoła” – 26 sierpnia finał konferencji PP2020

Przed nami  finał konferencji Pokazać – Przekazać online, która trwa się od dwóch miesięcy. Za nami już: inaugurujący panel dyskusyjny, 3 webinaria, wywiady, wykład z sesją pytań i odpowiedzi, stanowiący podsumowanie pierwszego etapu oraz 8 warsztatów, dzięki którym uczyliśmy się jak eksperymentować w nowej rzeczywistości.

Trzeci etap konferencji online organizatorzy z Centrum Nauki Kopernik zatytułowali „Projekt: Nowa szkoła”. Rozpocznie go o 16.00 wykład prof. Lecha Mankiewicza, który wprowadzi uczestników do dyskusji na temat największych wyzwań, z jakimi musimy się w edukacji zmierzyć. Potem w grupach odbędą się debaty moderowane. Ich koncepcja odnosi się do podstawowych założeń myślenia projektowego (design thinking).

Prof. Lech Mankiewicz: Świat dyskutuje o cyfrowej edukacji, u nas MEN udaje, że nic się nie zdarzyło

Jeden z najprostszych modeli opisujących tę metodę (tzw. podwójny diament) zakłada, że projektując przechodzi się przez dwie główne fazy: Problemu oraz Rozwiązań. Muszą one wystąpić w tej kolejności i zostać ze sobą połączone. Tym spoiwem są właściwie zdefiniowane wyzwania. Stanowią one kluczowy element całego procesu. Dzięki nim nie tracimy z horyzontu kontekstu przyszłości, którą chcemy zmieniać.

W fazie Problemu zaczynamy od zrozumienia kto i dlaczego ma kłopot lub potrzebę oraz pogłębienia kontekstu. Tego dostarczyła nam pierwsza część konferencji, kiedy omówiliśmy potrzeby uczniów, nauczycieli i rodziców w związku ze zdalną edukacją w czasach epidemii. Druga część ułatwiła zmapowanie, jak niektóre z tych problemów są już rozwiązywane dzięki inicjatywom oddolnym.

Myśląc o finale konferencji postrzegamy go jako nowy początek – informują organizatorzy. Jako spoiwo umożliwiające przejście z Fazy Problemu do Fazy Rozwiązań.  Chcemy wspólnie z Państwem jasno i precyzyjnie nazwać wyzwania, które staną się punktem wyjścia i drogowskazem dla przyszłych inicjatyw.

Na debaty moderowane g.17.15-18.15 wymagane są wcześniejsze zapisy.

Należy wypełnić formularz rejestracyjny, dzięki któremu 270 osób będzie mogło włączyć się do tej dyskusji. Bardzo zależy nam na obecności wszystkich interesariuszy szkoły: uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów, edukatorów i tych, którym zwyczajnie zależy na dobrej edukacji – informuje CNK.

Pozostała część konferencji jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

***

>> Wykład prof. Lecha Mankiewicza – streaming

Link: https://youtu.be/qeaaai3cD2g

>> Podsumowanie dyskusji z udziałem publiczności – streaming

Link: https://youtu.be/XrJ_CRz6jfk

Mocnym akcentem końcowym konferencji 30.08 będzie wykład prof. Łukasza Turskiego „Czy w świecie po-COVIDowym  szkoła będzie potrzebna, a jak tak, to jaka?”

>> Szczegóły: http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/konferencja-pokazac-przekazac/

>> Śledź na FB: https://www.facebook.com/pokazacprzekazac/

***

Głos Nauczycielski jest jednym z patronów medialnych obecnej edycji konferencji Pokazać – Przekazać

Nasz patronat. Konferencji Pokazać – Przekazać: Giełda inicjatyw – 24 i 25 sierpnia – spotkajmy się online!

W czwartek rusza w sieci konferencja Pokazać – Przekazać pod hasłem: “Szkoła: rzeczywistość rozszerzona”.

Nasz patronat. Startuje konferencja Pokazać-Przekazać. Szkoła: rzeczywistość rozszerzona