Nauczyciela Jutr@ – Aldona Rumińska-Szalska ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Krakowie

Nauczyciel Jutr@ łączy ze sobą świat cyfrowy i wspaniałą tradycję, z której się wywodzimy i przez którą będziemy dalej realizować siebie – mówiła Aldona Rumińska-Szalska, zdobywczyni tego tytułu w drugiej edycji Konkursu. Aldona Rumińska-Szalska jest nauczycielem wspomagającym w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Krakowie.

W Konkursie organizowanym wspólnie przez Głos Nauczycielski i Fundację Orange nagradzamy nauczycieli, którzy wyróżniają się otwartością na prowadzenie zajęć z uczniami opartych na angażujących metodach, zgodnych z potrzebami „cyfrowych tubylców”. I którzy potrafią w twórczy sposób wykorzystać nowe technologie lub e-zasoby do prowadzenia ciekawych i angażujących lekcji. Ważny przy tym jest moment zmiany w pracy nauczyciela, to, w jaki sposób przełamuje on wewnętrzne bariery, podejmuje wyzwania, poszukuje innowacyjnych rozwiązań.

Już pierwsza edycja Nauczyciela Jutr@ spotkała się z dużym odzewem w środowisku oświatowym. Również w drugiej edycji dokumentacja konkursowa była pełna przykładów innowacyjnych i nowatorskich działań nauczycieli w ich codziennej pracy. A rozstrzygnięcie Konkursu i tym razem miało miejsce podczas Gali Nauczyciel Roku na Zamku Królewskim w Warszawie 11 października br.

– Chcemy pokazać, że Nauczyciele Jutr@ to nie jest głos przyszłości, do której należy dążyć. To osoby, które tu i teraz są z nami, oni już budują przyszłość – mówił podczas Gali dr Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange.

– Cieszę się, że zarówno w swoim imieniu, jak i w imieniu koleżanek oraz kolegów z Fundacji mogę pogratulować wszystkim finalistkom i finalistom Konkursu Nauczyciel Jutr@ i Konkursu Nauczyciel Roku – podkreślała  Magda Mierzwińska z Fundacji Orange.

Decyzją Jury Konkursu Nauczyciel Jutr@ finalistami zostali:

>> Marta Brzeżawska ze Szkoły Podstawowa w Niebieszczanach;

>> Agnieszka Burak z Zespołu Szkół w Czernikowie;

>> Alicja Jędrzejak ze Szkoły Podstawowej nr 53 w Szczecinie;

>> Agnieszka Kownatka-Ruszkowska ze Szkoły Podstawowej nr 306 im. ks. Jana Twardowskiego w Warszawie;

>> Bogusława Mikołajczyk z Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach;

>> Tomasz Ordza ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce;

>> Krystyna Sadek z Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych;

>> Sebastian Walczak ze Szkoły Podstawowej nr 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu;

>> Ewelina Wójcik z V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku.

Tegoroczna laureatka podczas wystąpienia na Gali pogratulowała finalistom, a także wszystkim uczestnikom Konkursu. – Nauczyciel Jutr@, w moim odczuciu, jest nauczycielem różnych epok. Nauczycielem zakorzenionym w historii, teraźniejszości i w przyszłości. To nauczyciel, który działa pomimo wszystko – mimo trudów, zawirowań, kwestii spornych w oświacie. To nauczyciel, który przezwycięża siebie, ale też pozwala przezwyciężyć siebie innym – mówiła Aldona Rumińska-Szalska.

 

 

Zobacz też:

Aldona Rumińska-Szalska, Nauczyciel Jutr@ 2022: Zaufanie społeczne buduje autonomię nauczyciela