Norwegia: Z powodu pandemii COVID-19 rząd odwołał wszystkie egzaminy pisemne i większość ustnych

Minister edukacji Norwegii Guri Melby poinformowała o odwołaniu wiosennych egzaminów pisemnych m.in. dla uczniów szkół ponadpodstawowych i większość egzaminów ustnych. Jak wyjaśniła szefowa resortu, pandemia koronawirusa i edukacja zdalna spowodowały, że realizacja podstawy programowej może różnić się między danymi placówkami, a chodzi o to, by wszystkich uczniów oceniać sprawiedliwie.

Wiosenne egzaminy pisemne odwołuje się dla uczniów ungdomsskole i videregående skole (szkoła średnia). Dla klas 1 i 2 szkół średnich odwołane zostają także egzaminy ustne.

– Bardzo chcielibyśmy, aby wszystkie egzaminy odbyły się zgodnie z planem. W tym roku szkolnym zajęcia, w których uczestniczyli uczniowie, bardzo się od siebie różniły, co zapewnia inną podstawę oceniania. Powszechne egzaminy pisemne nie są więc już odpowiednim sprawdzianem wiedzy uczniów – wyjaśniła Guri Melby.

Jak podał portal mojanorwegia.pl rząd odwołał także egzaminy (pisemne, ustne i praktyczne) na studiach, wyjątek stanowią studenci prywatnych uczelni i ci, którzy muszą zdać egzamin, by uzyskać dyplom.

Mimo odwołania pisemnych egzaminów nadal odbędą się te w formie ustnej dla uczniów klasy 10 szkoły podstawowej i uczniów klasy 3 szkoły średniej. Egzaminy czeladnicze nie są odwołane. Jak informuje resort edukacji, zostaną przeprowadzone w reżimie sanitarnym.

 Ministerstwo informuje, że oceny z przedmiotów, z których anulowano egzaminy posemne, zostaną ustalone w okresie  (7-13 czerwca). Oceny z przedmiotów objętych egzaminem ustnym zostaną zaś ustalone w okresie (31 maja-6 czerwca).

Resort edukacji rozważy wprowadzenie innych form oceniania tych uczniów, którzy nie zdawali egzaminu. – Chcę podkreślić, że uczniowie, którym odwołano egzaminy, nadal będą otrzymywać świadectwa z ocenami, które są potrzebne do ubiegania się o miejsce w szkole na kolejnych szczeblach edukacji – zaznaczyła Melby. Szefowa resortu dodała też, że ma zamiar współpracować z lokalnymi władzami w stworzeniu innych kryteriów oceny ucznia.

(JK, GN)

Źródło: mojanorwegia.pl

CKE opublikowała aneksy do informatorów o egzaminie maturalnym i ósmoklasisty, które odbędą się w 2021 roku

MEN ogłosiło zmiany w przyszłorocznych egzaminach. Bez obowiązkowej matury ustnej

MEN: Terminy egzaminów nie zmienią się