Nowy rok szkolny: Czarnek dziękuje nauczycielom za pracę. Ani słowa o podwyżkach

Dziękuję za wzorową postawę, zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą. Bez doskonałego przygotowania merytorycznego, jakie zapewniają Państwo swym podopiecznym, ich sukcesy edukacyjne nie byłyby możliwe – napisał minister edukacji Przemysław Czarnek w liście z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Szef MEiN wymienił w nim szereg projektów, które wdraża jego resort. O jednej sprawie jednak nie wspomniał – o niskich wynagrodzeniach i braku podwyżek

Dziś ponad 4,6 mln uczniów wróci z wakacji w szkolne ławy. Naukę w szkołach podstawowych rozpocznie nieco ponad 3 mln uczniów, a w szkołach ponadpodstawowych – 1 mln 640 tys.

1 września to szczególnie ważna data dla dzieci i młodzieży, która po raz pierwszy trafi do szkoły albo do nowej placówki – chodzi o 382 tys. uczniów klas I szkół podstawowych oraz 526 tys. uczniów klas I szkół ponadpodstawowych.

“Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele, w swojej codziennej pracy podejmują Państwo starania na rzecz wychowania oraz kształcenia kolejnych pokoleń. Dziękuję za wzorową postawę, zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą. Bez doskonałego przygotowania merytorycznego, jakie zapewniają Państwo swym podopiecznym, ich sukcesy edukacyjne nie byłyby możliwe. Pragnę wyrazić wdzięczność za tworzenie warunków dogodnych do zdobywania wiedzy, rozwijania potencjału, ale i budowania atmosfery sprzyjającej wzmacnianiu wspólnoty szkolnej” – napisał Przemysław Czarnek w liście z okazji nowego roku szkolnego.

Jego zdaniem, nowy rok szkolny to “czas wielu nowych możliwości, odkrywania talentów, pogłębiania pasji i spełniania życiowych ambicji”.

“Cieszę się, że już w tej chwili widoczne są efekty naszych kluczowych projektów i przedsięwzięć rozpoczętych jeszcze w ubiegłym roku szkolnym. Przed nami kolejne wyzwania, których celem jest stwarzanie młodym ludziom jak najlepszych szans do rozwoju. Zależy nam na tym, by każde z naszych działań było odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci i młodzieży, a także na wyzwania współczesności” – czytamy w liście.

Czarnek wymienił w nim kolejne projekty realizowane przez jego resort, jak Laboratoria Przyszłości, program Poznaj Polskę, czy wprowadzenie nowego przedmiotu – HiT. “Głównym założeniem HiT jest zaznajomienie ludzi młodych z najnowszymi wydarzeniami w kontekście dziejów Polski i świata. Nowy przedmiot ułatwi młodzieży ze szkół ponadpodstawowych poruszanie się w meandrach powojennej historii” – ocenił szef MEiN.

W liście znalazł się też akapit dotyczący zmian w pragmatyce zawodowej: “Nowy rok szkolny przynosi zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli w zakresie awansu zawodowego, oceny pracy oraz w niewielkim zakresie – czasu pracy nauczycieli. Ich celem jest między innymi uproszczenie i odbiurokratyzowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli, a także zagwarantowanie uczniom i ich rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem”.

Już nie 9 proc. podwyżki, a jedynie 7,8 proc. Ile są warte obietnice Przemysława Czarnka?

O jednej sprawie Przemysław Czarnek w liście niestety nie wspomniał – o podwyżkach dla nauczycieli. A raczej – o ich braku (przynajmniej w przypadku 85 proc. środowiska).

Od 1 września nowa ocena pracy. Czarnek podpisał rozporządzenie

List można przeczytać TUTAJ.

(PS, GN)