Obostrzenia pandemiczne przedłużone

Obecne obostrzenia pandemiczne zostaną przedłużone do 30 września 2022 r. Tak zakłada nowelizacja rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego

Data obowiązywania dotychczasowych obostrzeń miała wygasnąć po 31 sierpnia 2022 r. Rząd chce jednak wydłużyć obowiązywanie aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów do 30 września 2022 r.

Jest nowy projekt rozporządzenia MEiN, który reguluje okoliczności wprowadzenia nauki zdalnej w roku szkolnym 2022/2023

Zaskoczenie budzi krótki termin przedłużenia obowiązywania dotychczasowych obostrzeń (tylko o kolejny miesiąc). Niewykluczone, że w okresie jesiennym rząd zdecyduje się na ich zaostrzenie.

EMA i ECDC: Czwarta dawka szczepionki tylko dla osób od 60. roku życia i dla zagrożonych powikłaniami

(PS, GN)