Obsługa rządowego programu „Dobry start” ma trafić do ZUS. Samorządy protestują

Rząd planuje zmiany w programie „Dobry start” przewidującym 300 zł wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Obsługą programu zamiast samorządów zajmie się ZUS. Samorządowcy protestują. „Odebranie gminom realizacji rządowego programu Dobry Start jest wstępem do pozbawiania samorządów wpływu na realizację innych programów rządowych, takich jak chociażby 500 plus” – czytamy na stronie Unii Metropolii Polskich.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który dotyczy programu „Dobry start” poparła już sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny.

Przypomnijmy, że program działa od 2018 roku. To 300-złotowe wsparcie na wyprawkę szkolą przysługujące wszystkim uczniom do 20. roku życia, a w przypadku niepełnosprawności do 24. roku życia, bez względu na dochód rodziny. Celem zmiany operatora programu ma być, według rządu, optymalizacja procesu obsługi oraz redukcja kosztów. Oszczędności dla budżetu państwa mają wynieść około 490 mln zł.

Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich podkreślił, że kierując nowelizację bezpośrednio do Sejmu (z pominięciem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego) resort rodziny naruszył przepisy, co może grozić stwierdzeniem niekonstytucyjności nowelizacji.

Po przejęciu programu przez ZUS, cała procedura ma się odbywać w formie elektronicznej. „Projektodawcy zdają się kompletnie pomijać fakt, że nie wszystkie rodziny posiadają realny dostęp do Internetu w miejscu zamieszkania” – czytamy w opinii Związku Powiatów Polskich.

Według samorządowców wyliczenia resortu mówiące o oszczędnościach są niedoszacowane. Ich zdaniem pomysł przekazania tego zadania do ZUS świadczy o tym, że w zakładzie jest duży przerost zatrudnienia. Samorządowcy zapowiadają, że będą rozważać skierowanie regulacji do Trybunału Konstytucyjnego i wnioskować do prezydenta o weto.

(JK, GN)

Rodzice kupują wyprawkę

MRPiPS: Przez tydzień złożono 577,3 tysiące wniosków ws. 300 plus na wyprawkę szkolną