Od 1 stycznia zmiany w 500 plus. Można też składać wnioski o nowe świadczenie: rodzinny kapitał opiekuńczy

Nowy instrument wsparcia dla rodzin z dziećmi – rodzinny kapitał opiekuńczy i zmiany w programie Rodzina 500+. Od Nowego Roku w życie wchodzą dwie ważne zmiany dla rodzin z dziećmi.

1 stycznia 2022 r. w życie wchodzi ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Nowy instrument zakłada, że rodzice najmłodszych dzieci mogą liczyć na dodatkowe wsparcie do 12 tys. zł – wypłacanego po 1000 zł miesięcznie przez rok lub po 500 zł przez dwa lata. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, środki nie będą opodatkowane.

MRiPS w komunikacie przypomina, że świadczenie przysługiwać będzie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do ukończonego 35. miesiąca życia. Z szacunków resortu wynika, że tylko w 2022 r. ze świadczenia skorzysta ok. 615 tys. dzieci. W przyszłym roku rząd przeznaczy na ten cel ok. 3,1 mld zł.

Wniosek o nowe świadczenie rodzice będą mogli złożyć od 1 stycznia 2022 r. Trzeba zrobić to między 9. a 13. miesiącem życia dziecka. Wtedy rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał w pełnej wysokości, od miesiąca, w którym dziecko skończy rok.

Wnioski o świadczenie będzie można składać wyłącznie online – za pośrednictwem portalu Empatia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej. Przyznaniem i wypłatą świadczenia zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym zakłada także wprowadzenie dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do lat trzech, które nie będą objęte kapitałem. To np. pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie.

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców). Tutaj również nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.

Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. Wtedy też będzie możliwe złożenie wniosku. Dofinansowanie będzie przysługiwać z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. Pieniądze trafią bezpośrednio do placówki opieki.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że tą formą wsparcia zostanie objętych ok. 108 tys. dzieci. W 2022 roku na ten cel przeznaczone zostanie ok. 520 mln zł.

MRiPS przypomina, że nowy rok przynosi też zmiany w programie Rodzina 500 plus. Od 2022 r. obsługą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak będzie to wyglądało w praktyce? Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane przez dotychczasowe organy. Samorządy będą również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych z wniosków złożonych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, będzie też od 1 lutego 2022 r. przyjmować wnioski na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać wyłącznie online, a pieniądze trafią na konto bankowe, a nie do ręki.

Od uruchomienia programu w kwietniu 2016 r. do końca 2021 r. z tytułu 500+ do rodzin trafiło już 175 mld złotych. Wsparciem objętych jest ok. 6,5 mln dzieci.

Więcej na temat zmian w 500 plus i zasad ubiegania się o nowe świadczenie (kapitał opiekuńczy) można przeczytać tutaj

(JK, GN)

Rząd zmienił płatnika świadczenia “Dobry start”

Zmiany w programie 500 plus. Od dzisiaj można składać wnioski przez internet