Od 1 września większe wynagrodzenie zasadnicze tylko dla najmłodszych nauczycieli. MEiN pokazało stawki

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty wzrośnie od września br. o 345 zł brutto, a kontraktowego – o 257 zł. Wynagrodzenie 80 proc. nauczycieli, czyli mianowanych i dyplomowanych, nie zmieni się. Wszyscy nauczyciele dodatkowo będą musieli przepracować 1 godzinę „czarnkowego” w tygodniu

Ile wyniesie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli od 1 września br., czyli po tym, gdy w życie mają wejść ministerialne zmiany w Karcie Nauczyciela? O tym dowiedzieliśmy się z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie „wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy”, czyli tzw. rozporządzenia płacowego.

Sejm zdecydował: od 1 września nowy awans zawodowy i ocena pracy. Nauczyciele zrealizują godzinę “czarnkowego” w tygodniu

Przegłosowana już przez Sejm (i czekająca na rozpatrzenie w Senacie) nowelizacja Karty Nauczyciela zakłada likwidację od września br. stopnia nauczyciela stażysty i kontraktowego. Zastąpi je stopień “nauczyciela początkującego”. Taki nauczyciel będzie przez cztery lata przygotowywał się do zawodu, a przez co najmniej dwa lata – pracował na tzw. umowie śmieciowej (tj. umowie na czas określony).

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym ma wynieść 3424 zł, co oznacza dla stażysty podwyżkę w wysokości 345 zł brutto, a dla kontraktowego – 257 zł brutto.

Wynagrodzenie zasadnicze pozostałych 80 proc. nauczycieli, czyli mianowanych i dyplomowanych, nie zmieni się (czyli nadal będzie wynosiło odpowiednio – 3597 i 4224 zł brutto).

W przypadku nauczycieli początkujących o wykształceniu innym niż tytuł zawodowy magistra plus przygotowanie pedagogiczne wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie do 3329 zł brutto. Dla stażysty oznacza to podwyżkę o 319 zł brutto, a kontraktowego – 250 zł brutto.

Co ciekawe, w tej grupie wzrośnie także wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli mianowanych – do 3400 zł brutto (tj. o 266 zł).

Wynagrodzenie nauczycieli dyplomowanych nie zmieni się i pozostanie na poziomie 3678 zł.

ZNP wzywa rządzących do rozmów o podwyżkach. Albo rozmowy, albo możliwy protest po wakacjach

Warto przypomnieć, że jeśli nowelizacja Karty Nauczyciela wejdzie w życie, to każdy nauczyciel zostanie zobowiązany do przepracowaniu dodatkowo w tygodniu 1 godziny, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 etatu – 1 godziny na 2 tygodnie, w ramach „konsultacji dla uczniów i ich rodziców”. MEiN chce tu zmienić art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty opisujący inne zajęcia i czynności nauczyciela realizowane w czasie 40-godzinnego tygodnia pracy. To oznacza, że nauczyciele za realizację godziny „czarnkowego” w tygodniu nie otrzymają żadnych dodatkowych pieniędzy.

Po likwidacji stopnia nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego młody nauczyciel wchodząc do zawodu otrzyma status “nauczyciela początkującego”. O stopień mianowanego młody nauczyciel będzie mógł się starać po 4 latach pracy. W tym okresie przez 3 lata i 9 miesięcy nauczyciel ma odbywać nie staż, ale „przygotowanie do zawodu”. W okresie przygotowania do zawodu nauczyciel będzie musiał m.in. prowadzić lekcje pokazowe.

Do ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego niezbędne stanie się posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu, uzyskanie pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach, a także – zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Przez pierwsze dwa lata pracy w szkole początkujący nauczyciel ma otrzymać umowę na czas określony (obecnie na takiej umowie pracuje rok). Dopiero po tym okresie oraz uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy otrzyma umowę na czas nieokreślony. Po 6 latach bezowocnych prób awansu na kolejny stopień początkujący nauczyciel zostanie zwolniony z pracy.

(PS, GN)