Od 1 września większe wynagrodzenie zasadnicze tylko dla najmłodszych nauczycieli. Rozporządzenie płacowe podpisane

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty wzrośnie od 1 września br. o 345 zł brutto, a kontraktowego – o 257 zł. Wynagrodzenie 85 proc. nauczycieli, czyli mianowanych i dyplomowanych, nie zmieni się

Minister edukacji Przemysław Czarnek podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie “wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy”, czyli tzw. rozporządzenia płacowego.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym wyniesie 3424 zł, co oznacza dla stażysty podwyżkę w wysokości 345 zł brutto, a dla kontraktowego – 257 zł brutto.

Wynagrodzenie zasadnicze pozostałych 85 proc. nauczycieli, czyli mianowanych i dyplomowanych, nie zmieni się (czyli nadal będzie wynosiło odpowiednio – 3597 i 4224 zł brutto).

W przypadku nauczycieli początkujących o wykształceniu innym niż tytuł zawodowy magistra plus przygotowanie pedagogiczne wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie do 3329 zł brutto. Dla stażysty oznacza to podwyżkę o 319 zł brutto, a kontraktowego – 250 zł brutto.

Co ciekawe, w tej grupie wzrośnie także wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli mianowanych – do 3425 zł brutto (tj. o 291 zł). To o 25 zł więcej niż w wersji rozporządzenia zaprezentowanej na początku lipca br.

Wynagrodzenie nauczycieli dyplomowanych nie zmieni się i pozostanie na poziomie 3678 zł.

ZNP negatywnie zaopiniował projekt rozporządzenia płacowego. Związek domagał się podwyżek dla wszystkich nauczycieli, także mianowanych i dyplomowanych.

„Związek Nauczycielstwa Polskiego wnosi o proporcjonalne ustalenie równego wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich stopni awansu zawodowego nauczycieli – ze szczególnym uwzględnieniem różnicy wynikającej z posiadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego” – czytamy w opinii Związku do rozporządzenia płacowego MEiN.

ZNP negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia płacowego MEiN dotyczącego nauczycieli

Po likwidacji stopnia nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego od 1 września br. młody nauczyciel wchodząc do zawodu otrzyma status “nauczyciela początkującego”. O stopień mianowanego młody nauczyciel będzie mógł się starać po 4 latach pracy. W tym okresie przez 3 lata i 9 miesięcy nauczyciel ma odbywać nie staż, ale „przygotowanie do zawodu”. W okresie przygotowania do zawodu nauczyciel będzie musiał m.in. prowadzić lekcje pokazowe.

Do ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego niezbędne stanie się posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu, uzyskanie pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach, a także – zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Apel ZNP i FZZ o współdziałanie związków na rzecz wzrostu wynagrodzeń w oświacie

Przez pierwsze dwa lata pracy w szkole początkujący nauczyciel ma otrzymać umowę na czas określony (obecnie na takiej umowie pracuje rok). Dopiero po tym okresie oraz uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy otrzyma umowę na czas nieokreślony. Po 6 latach bezowocnych prób awansu na kolejny stopień początkujący nauczyciel zostanie zwolniony z pracy.

Od 1 września br. każdy nauczyciel zostanie zobowiązany do przepracowaniu dodatkowo w tygodniu 1 godziny, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 etatu – 1 godziny na 2 tygodnie, w ramach „konsultacji dla uczniów i ich rodziców”. MEiN zmieniło art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty opisujący inne zajęcia i czynności nauczyciela realizowane w czasie 40-godzinnego tygodnia pracy. To oznacza, że nauczyciele za realizację godziny „czarnkowego” w tygodniu nie otrzymają żadnych dodatkowych pieniędzy.

Ile zarabia nauczyciel? Według wiceszefa MEiN… 6800-6900 zł “na rękę”

Drożyzna z każdym miesiącem sprawia, że wynagrodzenie w oświacie realnie spada. 15,6 proc. – tyle wyniosła roczna inflacja w lipcu br., według najnowszych obliczeń Głównego Urzędu Statystycznego. „Planowana przez rząd podwyżka wynagrodzeń nauczycielskich, i to tylko dla nauczycieli początkujących, nie zneutralizuje negatywnych skutków utraty siły nabywczej wynagrodzeń w roku 2022. Po wejściu w życie nowych stawek wynagrodzenia zasadniczego we wrześniu br. nastąpi dalsza faktyczna obniżka wynagrodzeń nauczycieli ze względu na niezachowanie nawet wartości nabywczej wynagrodzeń nauczycielskich zwłaszcza, że stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych nie ulegają zmianie, pozostając na poziomie z 1 maja br” – podkreślił ZNP w opinii do projektu rozporządzenia płacowego.

GUS podał inflację za lipiec. Kolejny rekord i kolejny szok

(PS, GN)