Od czwartku przerwa świąteczna w szkołach. Uczniowie wrócą do nauki zdalnej 7 kwietnia

W czwartek 1 kwietnia rozpoczęła się przerwa świąteczna dla uczniów, która potrwa do 6 kwietnia. W środę w przyszłym tygodniu wrócą do nauki zdalnej.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki do 11 kwietnia zawieszona jest nauka stacjonarna w szkołach, placówkach kształcenia ustawicznego i w centrach kształcenia zawodowego, w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych i w domach wczasów dziecięcych. Prowadzona jest tam nauka w formie zdalnej.

Lockdown w niemal całej oświacie. Przedszkola i podstawówki zaopiekują się jednak dziećmi m.in. medyków i niektórych nauczycieli

Zawieszenie zajęć stacjonarnych nie wpływa na kalendarz szkolny obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021. Zgodnie z nim od 1 do 6 kwietnia nie ma zajęć – jest przerwa w nauce w związku ze świętami Wielkiejnocy.

Do 11 kwietnia zawieszone jest też, z pewnymi wyjątkami, stacjonarne działanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach i innych form wychowania przedszkolnego. Tam również wprowadzono nauczanie zdalne. Dyrektorzy placówek dla najmłodszych mają jednak obowiązek zorganizować zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dla dzieci m.in. pracowników medycznych, pomocy społecznej, służb porządkowych i oświaty.

(JK, GN)

Zbliża się wiosenna przerwa świąteczna. Przez 6 dni uczniowie odpoczną od zdalnego nauczania