Od poniedziałku 15 marca obowiązują nowe zasady organizacji pracy szkół w wybranych województwach

Weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od poniedziałku 15 marca br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych z województw: lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego będą się uczyli w trybie hybrydowym, uczniowie starsi zaś – w trybie zdalnym. W pozostałych województwach utrzymano dotychczasowe zasady organizacji nauki w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych.

Do 28 marca wydłużone zostaje zdalne nauczanie dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych i domów wczasów dziecięcych. Zawieszone jest też stacjonarne funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowych.

Nauka młodszych uczniów – z klas I-III szkół podstawowych – pozostaje bez zmian, z wyjątkiem czterech województw: lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Tam do 28 marca zawieszona zostaje nauka stacjonarna, a uczniowie przechodzą na nauczanie w trybie hybrydowym. W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego jest to złagodzenie dotychczasowych obostrzeń (w tym województwie uczniowie klas I-III szkół podstawowych od 1 marca uczyli się zdalnie). W pozostałych trzech województwach jest to zaostrzenie obostrzeń.

Nauczanie hybrydowe – zgodnie z nowelą – ma polegać na tym, że nie więcej niż 50 proc. uczniów realizuje zajęcia w szkole, a co najmniej 50 proc. uczniów uczy się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dyrektor szkoły ustala harmonogram prowadzenia zajęć zdalnie i w budynku szkoły, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

(JK, GN)

Co to jest edukacja hybrydowa? MEiN wyjaśnia

Lockdown w szkołach przedłużony o dwa tygodnie