Od poniedziałku 8 lipca ruszają wypłaty z funduszu strajkowego „Wspieram Nauczycieli”. Trafią do najbardziej potrzebujących

Ruszają wypłaty z funduszu strajkowego założonego przez Społeczny Komitet „Wspieram Nauczycieli”. W pierwszej kolejności trafią do nauczycieli, którzy mają dochody poniżej 1000 zł brutto na osobę w rodzinie. Kolejno pieniądze dostaną osoby z dochodem do 1500 zł, 2000 zł itd., dopóki wystarczy środków.

Przypomnijmy, do tej pory na koncie zebrano ponad 8,5 mln złotych. Społeczny Komitet „Wspieram Nauczycieli” zdecydował, że nauczyciele, którzy nie dostali wynagrodzenia za czas strajku, otrzymają z funduszu strajkowego po 500 zł brutto. Złożono 30 tys. wniosków o rekompensaty. Środków nie wystarczy dla wszystkich potrzebujących.

Zgodnie z regulaminem komitetu strajkowego „Wspieram Nauczycieli” pomoc otrzymają nauczyciele i nauczycielki, a także inne osoby zatrudnione w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, które:

• brały udział w kwietniowym strajku przez minimum 9 dni;

• w dniu przystąpienia do strajku nie były członkami związku zawodowego;

• są w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

Pisaliśmy o tym tutaj:

Społeczny Komitet „Wspieram Nauczycieli” zdecydował. Od 8 lipca pierwsze wypłaty pomocy dla strajkujących

Zebrane środki trafią do około 17 tys. nauczycieli, którzy wzięli udział w wiosennym proteście. Potrzebujących jest jednak znacznie więcej. Dlatego społeczny komitet kontynuuje zbiórkę pieniędzy.

Ogólnopolski strajk nauczycieli i pracowników oświaty zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego trwał od 8 do 27 kwietnia br. Uczestniczyli w nim członkowie ZNP, Forum Związków Zawodowych, część nauczycieli należących do Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność oraz niezrzeszeni. Związkowcy zapowiadają, że po wakacjach strajk może być kontynuowany.

(JK, GN)