Od wtorku dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty. Przystąpi do niej 2,8 tys. uczniów

We wtorek 7 lipca rozpoczyna się trzydniowa sesja dodatkowa egzaminu ósmoklasisty. Przystąpią do niego uczniowie klas VIII szkół podstawowych, którzy nie mogli do niego przystąpić w terminie głównym – czerwcowym lub ich egzamin unieważniono. Z danych CKE wynika, że do egzaminu przystąpi 2,8 tys. uczniów w całym kraju.

Podobnie jak egzamin przeprowadzony w sesji głównej także egzamin w sesji dodatkowej przeprowadzony zostanie w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej i głównego inspektora sanitarnego.

W pierwszym dniu egzaminu ósmoklasisty, we wtorek, uczniowie będą pisać egzamin z języka polskiego. W drugim dniu, w środę, będzie egzamin z matematyki. W trzecim dniu, w czwartek, będzie egzamin z języka obcego. Wszystkie trzy egzaminy są pisemne.

Do egzaminu ósmoklasisty 2020 w terminie głównym uczniowie przystępowali 16, 17 i 18 czerwca.  Wynik egzaminu uczniowie – niezależnie czy pisali go w sesji głównej, czy będą pisać w sesji dodatkowej – poznają do 31 lipca.

(JK, GN)

W czwartek ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie mierzą się z językami obcymi

CKE przypomina: Egzamin ósmoklasisty już wkrótce