Okręg Łódzki ZNP po rozmowach z władzami miasta: „Organ prowadzący zmniejszył planowaną redukcję etatów”

„W wyniku prowadzonych przez ZNP oraz przedstawicieli dyrektorów szkół negocjacji z Miastem, organ prowadzący zmniejszył planowaną redukcję etatów o 226 w porównaniu do 500 etatów przedstawionych pierwotnie w wytycznych do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2021/2022. Taka korekta wytycznych w większości szkół spowoduje, iż redukcja zatrudnienia wyniesie nie więcej niż 0,5 etatu” – poinformował Okręg Łódzki ZNP.

„Miasto deklaruje wolę dalszych rozmów w tych przypadkach, gdzie planowana jest redukcja zatrudnienia na wysokim poziomie i może zagrażać bezpieczeństwu uczniów oraz prawidłowemu funkcjonowaniu placówki” – podkreślił Związek w komunikacie po spotkaniu z władzami Łodzi..

Jednocześnie Okręg Łódzki ZNP broniąc miejsc pracy proponuje kolejne spotkanie z udziałem dyrektorów szkół i placówek oświatowych zagrożonych zwolnieniami pracowników administracji i obsługi.

Przypomnijmy, że 1 marca 2021 r. dyrektorom łódzkich szkół zostały przedstawione nowe wytyczne do arkuszy organizacji na rok szkolny 2021/2022. Zapisy tego dokumentu oznaczały znaczne redukcje etatów niepedagogicznych pracowników i pracownic oświaty.

Przed łódzkim magistratem odbywały się protesty pracowników oświaty, którzy żądali zmiany decyzji o redukcji etatów m.in. woźnych, kucharek czy konserwatorów. Najnowsze informacje wskazują, że presja ma sens.

ZNP zachęca do podpisania petycji w obronie pracowników przygotowanej przez łódzkie stowarzyszenia i ruchy miejskie.  „Zmiany te mogą negatywnie odbić się na bezpieczeństwie uczennic i uczniów wracających do szkół po wakacjach – placówki oświatowe zostaną pozbawione odpowiedniego nadzoru technicznego i konserwacji. Zwolenia pracownic i pracowników niepedagogicznych to także przepis na pogorszone warunki sanitarne w budynkach. Będzie to oznaczało zdecydowanie większą powierzchnię, która przypadnie na jedną osobę sprzątającą – co będzie groziło przepracowaniem tych osób oraz zagrożeniem dla spełnienia norm sanitarnych, tak ważnych zarówno w czasach pandemii, jak i po niej” – podkreślono m.in. w petycji.

„Polityka miasta prowadzona kosztem pracownic i pracowników niepedagogicznych to szukanie oszczędności kosztem najsłabszych grup.  Apelujemy do władz miasta Łodzi o wycofanie się z planowanego wymuszenia zwolnień niepedagogicznych pracownic i pracowników oświaty” – stwierdzają autorzy petycji.

Petycję do Hanny Zdanowskiej, prezydent Miasta Łodzi oraz Małgorzaty Moskwy-Wodnickiej, wiceprezydent można podpisać tutaj.

(JK, GN)

„NIE dla zwolnień w łódzkiej oświacie”. Okręg Łódzki ZNP apeluje o podpisywanie petycji

ZNP w Łodzi protestuje przeciwko planowanym zwolnieniom pracowników niepedagogicznych