Okręg Małopolski ZNP odpowiada na szkalujący artykuł kurator Nowak. „Nagromadzenie nieprawdy jest porażające”

Bezprecedensowy atak polityczny, którego dopuściła się na ZNP Barbara Nowak obraża przeszło 200 tys. naszych członków. W ciągu ostatnich 30 lat żaden Małopolski Kurator Oświaty nie pozwolił sobie na tak silne polityczne zaangażowanie i na wymierzenie bezpodstawnych ataków na naszą organizację – podkreślił Arkadiusz Boroń, prezes Okręgu Małopolskiego ZNP podczas piątkowej konferencji prasowej. – Żądamy zaprzestania szkalowania dobrego imienia Związku, a także przeprosin wszystkich członków naszej organizacji. Nie zmiana to faktu, że władze statutowe Związku z pewnością podejmą odpowiednie działania prawne – dodał. 

Zarząd Okręgu Małopolskiego ZNP przyjął specjalne stanowisko w sprawie artykułu autorstwa Barbary Nowak zamieszczonego na portalu internetowym wPolityce.pl 5 lutego 2022.

 – Nie zamierzamy niwelować braków edukacyjnych w zakresie historii ZNP, jednak nie przystoi aby Małopolski Kurator Oświaty z wykształcenia historyk – popełniał tak wielkie błędy merytoryczne na temat podstawowych faktów historycznych – komentował Arkadiusz Boroń. – Nagromadzenie nieprawdy, bezpodstawnych oskarżeń jest po prostu porażające – podkreślił.

„Trudno komentować ten zestaw oszczerstw: >>entuzjastyczne poparcie ZSRS<<, >>szerzenie ideologii komunistycznej<<, >>ZNP jest zdecydowanie polityczne w swoim przekazie do nauczycieli i uczniów<<, >>Związek, który rzekomo organizuje protesty i strajki tylko w interesie politycznym Lewicy<<, indoktrynuje dzieci i młodzież i w sumie jest >>parapartią<<, a także bezpośredniego ataku na Prezesa Związku oraz nauczycieli” – napisano m.in. w stanowisku zarządu Okręgu Małopolskiego ZNP.

– Zdumienie nasze budzi również niepamięć faktów najnowszych. Po objęciu stanowiska Małopolskiego  Kuratora Oświaty padły deklaracje współpracy dla dobra edukacji w województwie. W listopadzie 2016 roku otrzymaliśmy od Kurator list gratulacyjny na uroczystość 110 lecia ZNP pełen słów uznania dla działań naszego Związku. W marcu 2018 Małopolski Kurator Oświaty objął Honorowym Patronatem organizowany przez Okręg Małopolski ZNP konkurs historyczny „Sprawa Polska podczas pierwszej wojny światowej i wkład nauczycielstwa polskiego w odzyskanie niepodległości” – przypomniał Arkadiusz Boroń. 

– Niedopuszczalne jest aby Małopolski Kurator Oświaty, jako urzędnik państwowy w swoich przekazach zajmował tak jednoznaczne, polityczne stanowisko, a jednocześnie stosował mechanizm projekcji na innych – ocenił. 

„Żądamy zaprzestania szkalowania dobrego imienia Związku, a także przeprosin wszystkich członków naszej organizacji. Nie zmiana to faktu, że władze statutowe Związku z pewnością podejmą odpowiednie działania prawne” – podkreśla małopolski ZNP.

„Pragniemy podkreślić, że Kurator Oświaty powinien jednoczyć środowisko oświatowe, dążyć do prawdy w historii, a nie prezentować swoje prywatne przekonania jako prawdy objawione” – zaznaczono w stanowisku. 

Zarząd Okręgu Małopolskiego ZNP cytuje też Głos Nauczycielstwa Ludowego, organ Związku Nauczycielstwa Ludowego ze stycznia 1906 roku. „>>Z natury rzeczy organ nasz zmuszony będzie nie raz walczyć z jawnymi i ukrytymi wrogami nauczycielstwa. W stosunku do Kolegów oszczędzać będziemy w polemice nieuświadomionych lub chwilowo zbłąkanych, jedyne szkodliwe działanie, wynikające ze złej woli lub zaprzedania się, nie może liczyć na wyrozumiałość w naszym organie<<„.

„Wierni tradycji z 1906 roku nie będziemy wyrozumiali dla poglądów Pani Barbary Nowak – podkreślono. 

Okręg Małopolski ZNP przedstawił też podczas konferencji prasowej wyniki kolejnej ankiety skierowanej do nauczycieli i dotyczącej wynagrodzeń za miesiąc luty. Chodzi o wpływ tzw. Polskiego Ładu na zarobki środowiska. W ankiecie online wzięło udział 1068 osób. Aż 64 proc. ankietowanych przyznało, że nie wie, czy otrzymało wyrównania do styczniowej pensji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów.

Dla większości (prawie 70 proc.) wynagrodzenie netto (bez godzin ponadwymiarowych) za luty 2022 jest porównywalne z tym, jakie było bez Polskiego Ładu, a prawie 16 proc. odpowiedziało, że pensja lutowa jest nadal obniżona – o od 70 do 500 zł. Do 9 lutego otrzymanie tzw. trzynastki zadeklarowała jedna czwarta nauczycieli, a wśród nich 11 proc. określiło, że jest ona niższa o od 70 do 600 zł.

– Pierwszy raz w historii nauczycielstwa po wojnie, łącznie z PRL, zdarzyło się, żeby nauczyciele w nowym roku zarabiali mniej – powiedział Arkadiusz Boroń.

Zapis wideo konferencji można obejrzeć  na  Facebooku Okręgu Małopolskiego tutaj.

(JK, GN)

Stanowisko Zarządu Okręgu Małopolskiego ZNP w sprawie artykułu autorstwa Barbary Nowak Małopolskiej Kurator Oświaty zamieszczonego na portalu internetowym wPolityce.pl

Zarząd Okręgu Małopolskiego ZNP z oburzeniem przyjął artykuł Małopolskiej Kurator Oświaty Pani Barbary Nowak, który zamieściła w dniu 5 lutego 2022 roku na portalu internetowym wPolityce.pl.

Bezprecedensowy atak polityczny, którego dopuściła się na Związek Nauczycielstwa Polskiego, obraża przeszło 200 tysięcy naszych członków. W ciągu ostatnich 30 lat żaden Małopolski Kurator Oświaty nie pozwolił sobie na tak silne polityczne zaangażowanie i na wymierzanie bezpodstawnych ataków w naszą organizację.

Nie zamierzamy niwelować braków edukacyjnych w zakresie historii Związku Nauczycielstwa Polskiego, jednak nie przystoi, aby Małopolski Kurator Oświaty – z wykształcenia historyk – popełniał tak wielkie błędy merytoryczne na temat podstawowych faktów historycznych.

Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wywodzi swojego rodowodu z czasów II Rzeczpospolitej tylko, jako jednolita organizacja przyjął nazwę Związek Nauczycielstwa Polskiego 3 lipca 1930 roku w Krakowie. Początki Związku sięgają zaborów, kiedy to 28 grudnia 1905 roku, właśnie w Krakowie na ul. Franciszkańskiej powstał Związek Nauczycieli Szkół Ludowych z przyszłym Prezesem ZNP Stanisławem Nowakiem na czele.

W dalszej części artykułu nagromadzenie nieprawdy, bezpodstawnych oskarżeń jest po prostu porażające. Trudno komentować ten zestaw oszczerstw: „entuzjastyczne poparcie ZSRS”, „szerzenie ideologii komunistycznej”, „ZNP jest zdecydowanie polityczne w swoim przekazie do nauczycieli i do uczniów”, „Związek, który rzekomo organizuje protesty i strajki tylko w interesie politycznym Lewicy, indoktrynuje dzieci i młodzież, i w sumie jest „parapartią”, a także bezpośredniego ataku na Prezesa Związku oraz nauczycieli.

Zdumienie nasze budzi również niepamięć faktów najnowszych. Po objęciu stanowiska Małopolskiego Kuratora Oświaty padły deklaracje współpracy dla dobra edukacji w województwie. W listopadzie 2016 roku otrzymaliśmy od Kurator list gratulacyjny na uroczystość 110 – lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego pełen słów uznania dla działań naszego Związku. W marcu 2018 roku Małopolski Kurator Oświaty objął Honorowym Patronatem organizowany przez Okręg Małopolski Związku Nauczycielstwa Polskiego konkurs historyczny „Sprawa Polska podczas pierwszej wojny światowej i wkład nauczycielstwa polskiego w odzyskanie niepodległości”. Niedopuszczalne jest, aby Małopolski Kurator Oświaty, jako urzędnik państwowy w swoich przekazach zajmował tak jednoznaczne, polityczne stanowisko, a jednocześnie stosował mechanizm projekcji na innych.

Żądamy zaprzestania szkalowania dobrego imienia Związku, a także przeprosin wszystkich członków naszej organizacji. Nie zmienia to faktu, że władze statutowe Związku z pewnością podejmą odpowiednie działania prawne.

Na koniec pragniemy podkreślić że, Kurator Oświaty powinien jednoczyć środowisko oświatowe, dążyć do prawdy w historii, a nie prezentować swoje prywatne przekonania, jako prawdy objawione.

I jeszcze jeden cytat z Głosu Nauczycielstwa Ludowego, organu Związku Nauczycielstwa Ludowego ze stycznia 1906 roku: „Z natury rzeczy organ nasz zmuszony będzie nie raz walczyć z jawnymi i ukrytymi wrogami nauczycielstwa. W stosunku do Kolegów oszczędzać będziemy w polemice nieuświadomionych lub chwilowo zbłąkanych, jedynie szkodliwe działanie, wynikające ze złej woli lub zaprzedania się, nie może liczyć na wyrozumiałość w naszym organie.”

Wierni tradycji z 1906 roku nie będziemy wyrozumiali dla poglądów Pani Barbary Nowak.

(GN)

ZNP przeprowadza ankietę na temat wpływu tzw. Polskiego Ładu na wynagrodzenia nauczycieli

ZNP domaga się od kurator Nowak przeprosin za “twierdzenie naruszające dobra osobiste”. Chodzi o “czarną listę” organizacji