ZNP domaga się od kurator Nowak przeprosin za „twierdzenie naruszające dobra osobiste”. Chodzi o „czarną listę” organizacji

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się przeprosin od małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak za naruszające dobra osobiste Związku Nauczycielstwa Polskiego twierdzenie jakoby Związek był organizacją, która „pod pozorami działań edukacyjnych realizuje strategię stopniowej destrukcji społecznych norm, na których opiera się społeczeństwo i rodzina”. W przypadku braku przeprosin Związek skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Poniżej publikujemy ostateczne wezwanie przedsądowe.

 

Warszawa, 27 stycznia 2022 r.

Pani

Barbara Nowak

Małopolski Kurator Oświaty

OSTATECZNE WEZWANIE PRZEDSĄDOWE

W związku z rozpowszechnianym przez Panią nieprawdziwym i naruszającym dobra osobiste Związku Nauczycielstwa Polskiego twierdzeniem, jakoby Związek Nauczycielstwa Polskiego był organizacją, która „pod pozorami działań edukacyjnych realizuje strategię stopniowej destrukcji społecznych norm, na których opiera się społeczeństwo i rodzina” niniejszym wzywamy Panią do opublikowania na okres 3 dni, na stronie głównej serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem: https://kuratorium.krakow.pl/oświadczenia następującej treści:

„Niniejszym oświadczam, iż rozpowszechniane przez mnie twierdzenie, jakoby Związek Nauczycielstwa Polskiego był organizacją, która pod pozorami działań edukacyjnych realizuje strategię stopniowej destrukcji społecznych norm, na których opiera się społeczeństwo i rodzina, jest twierdzeniem nieprawdziwym. Za rozpowszechnianie tego nieprawdziwego i naruszającego dobra osobiste Związku  Nauczycielstwa Polskiego twierdzenia Związek ten przepraszam. Barbara Nowak”

Oświadczania powyższe winno być opublikowane nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania niniejszego wezwania.

Informujemy, iż w przypadku braku uwzględnienia powyższego wezwania Związek Nauczycielstwa Polskiego skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Z informacji przekazanych przez posłów na Sejm RP, którzy w dniu 18 stycznia 2022 r. przeprowadzili kontrolę w Kuratorium Oświaty w Krakowie wynika, iż przekazała im Pani listę określoną jako: „Lista organizacji, które pod pozorami działań edukacyjnych realizują strategię stopniowej destrukcji społecznych norm, na których opiera się społeczeństwo i rodzina.”. Na liście tej na pozycji nr 36 umieszczono Związek Nauczycielstwa Polskiego.

W świetle powyższego niniejsze wezwanie jest konieczne i uzasadnione.

(GN)

ZNP wystąpił do Małopolskiego Kuratora Oświaty o informację publiczną ws. listy organizacji „szkodliwych” w szkołach

Barbara Nowak ma przeprosić ZNP i nauczycieli za przypisanie im alarmów bombowych w trakcie matur 2019