ZNP wystąpił do Małopolskiego Kuratora Oświaty o informację publiczną ws. listy organizacji „szkodliwych” w szkołach

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do kurator Barbary Nowak o udostępnienie informacji publicznej „ws. rozpowszechnianej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty listy określonej jako: >>Lista organizacji, które pod pozorami działań edukacyjnych realizują strategię stopniowej destrukcji społecznych norm, na których opiera się społeczeństwo i rodzina<<”. Treść wniosku publikujemy poniżej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.) Związek Nauczycielstwa Polskiego wnosi o udzielenie informacji w postaci:

1) rozpowszechnianej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty listy określonej jako: „Lista organizacji, które pod pozorami działań edukacyjnych realizują strategię stopniowej destrukcji społecznych norm, na których opiera się społeczeństwo i rodzina”,

2) wskazania spraw prowadzonych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w których lista, o której mowa w pkt 1 była lub jest wykorzystywana,

3) wskazania trybu wejścia Małopolskiego Kuratora Oświaty w posiadanie listy, o której mowa w pkt 1, a zwłaszcza wskazania czy lista ta została sporządzona na zamówienie Małopolskiego Kuratora Oświaty,

4) wskazania komu poza posłami Koalicji Obywatelskiej Małopolski Kurator Oświaty udostępnił listę, o której mowa w pkt 1.

(GN)

Echa „czarnej listy” małopolskiej kurator oświaty. Nowak: „Pokazałam posłom listę poglądową”

Lex Czarnek. 200 organizacji społecznych, w tym ZNP, na „czarnej liście” kurator Nowak