Barbara Nowak ma przeprosić ZNP i nauczycieli za przypisanie im alarmów bombowych w trakcie matur 2019

Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał małopolskiej kurator oświaty, Barbarze Nowak, przeprosić Związek Nauczycielstwa Polskiego za sugerowanie, że za alarmy bombowe w szkołach w trakcie matur w 2019 roku odpowiedzialni są nauczyciele i ich celem jest „destabilizacja polskiego państwa”.

Chodzi o głośną w mediach wypowiedź Nowak dla portalu wpolityce.pl z 6 maja 2019 r. Kurator twierdziła m.in. że “strajk Związku Nauczycielstwa Polskiego miał na celu wywołanie chaosu i wrażenia, że państwo polskie jest w kryzysie”.

“Alarmy bombowe w szkołach, gdzie dziś uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego. Metody, które stosują tylko terroryści. To kolejne potwierdzenie, że trwające od 8 kwietnia akcje strajkowe w szkołach były elementem (nie pierwszym) konsekwentnie realizowanego planu destabilizacji Państwa Polskiego. Atak na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Czy jest jeszcze jakaś granica w walce o władzę?” – pytała kurator w wywiadzie dla portalu.

ZNP przed wyborami do Europarlamentu oficjalnie wezwał Barbarę Nowak do zaprzestania naruszania dóbr osobistych i dał jej trzy dni na przeprosiny. Kurator nie ustosunkowała się do tego wezwania. – Zgodnie z postępowaniem prawnym najpierw wystąpiliśmy z inicjatywą polubownego rozwiązania sporu. Wysłaliśmy do pani kurator pismo wnosząc o  przeprosiny. Nie zrobiła tego więc wystąpimy z pozwem. Nie zamierzamy z tego zrezygnować –komentował w rozmowie z Głosem prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Do małopolskiej kurator oświaty trafił też 25-stronicowy list podpisany przez 1100 krakowskich nauczycieli, w którym wyrazili swoje oburzenie jej publicznymi wypowiedziami.

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił powództwo Związku Nauczycielstwa Polskiego przeciwko Barbarze Nowak o ochronę dóbr osobistych i zobowiązał ją do opublikowania na własny koszt na stronie głównej serwisu internetowego wpolityce.pl oraz na profilu FB następującego oświadczenia:

“Niniejszym oświadczam, że moje stwierdzenie jakoby organizowany przez ZNP w kwietniu 2019 roku strajk był jednym z elementów konsekwentnie realizowanego planu destabilizacji państwa polskiego obejmującego m.in. alarmy bombowe w szkołach jest twierdzeniem nieprawdziwym. Za podanie tej nieprawdziwej i naruszającej dobra osobiste ZNP informacji związek ten przepraszam. ZNP przepraszam także za moje twierdzenie, jakoby organizujący strajk działacze ZNP wzorowali się na totalitarnych systemach takich jak komunizm i faszyzm”.

Barbara Nowak napisała na Twitterze, że „wyrok sądu nie jest prawomocny, więc NIC NIE MUSZĘ!” Oświadczam, że będę walczyć o zrozumienie mojej wypowiedzi dla wpolityce.pl. o planowej destrukcji POLSKI” – ogłosiła.

(JK, GN)

Fot: Małopolski Kurator Oświaty/Facebook

ZNP zażądał przeprosin od Barbary Nowak. Małopolska kurator ma na to trzy dni

To już pewne. ZNP pozwie kurator Nowak do sądu

Nauczyciele napisali list do kurator Nowak. “Wyrażamy oburzenie Pani wypowiedzią”

Alarmy bombowe. Sprawcami użytkownicy forum internetowego?

To GRU stało za alarmami bombowymi w czasie matur 2019?