OPZZ zbiera podpisy pod petycją do premiera. „Stop drożyźnie i bieda-płacom”

Ceny produktów spożywczych, energii, paliwa poszły drastycznie w górę. Wysokość rat kredytów przeraża. Rodziny stają przed dramatycznym wyborem: zapłacić ratę kredytu czy mieć na zakupy na cały miesiąc? Tak nie może być! Rząd w końcu musi zadbać o pracowników i zacząć skutecznie walczyć z inflacją” – podkreśla Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i zbiera podpisy pod petycją do premiera M. Morawieckiego „Stop drożyźnie”

„OPZZ mówi dość drożyźnie i bieda-płacom! Ceny rosną jak oszalałe. Na początku roku inflacja wynosiła już 9,2 proc. W marcu osiągnęła pułap 11 proc., a w kwietniu 12,3 proc. Latem możemy spodziewać się nawet 14-procentowej inflacji. Takich wzrostów nie notowano od końca zeszłego wieku! – czytamy m.in. w petycji.

Centrala wskazuje, że budżet państwa na 2022 r. został oparty o nierealistyczny wskaźnik inflacji w wysokości 3,3 proc.! Skutkiem tego było niedoszacowanie podwyżki płacy minimalnej (do 3010 zł) i płac w sferze budżetowej (o 4,4 proc.) oraz rent i emerytur.

„OPZZ od początku prac nad budżetem państwa na 2022 r. wskazywało, że rząd myli się w swoich szacunkach. Proponowało podwyżkę płacy minimalnej o 10,71 proc. Gdyby rząd założył, jak proponowało OPZZ, inflację wyższą niż 5 proc., płaca minimalna wzrosłaby w 2022 r. dwukrotnie: od 1 stycznia i 1 lipca br. OPZZ nadal uważa, że nowelizacja budżetu państwa na 2022 r. jest konieczna!” – zaznaczono.

OPZZ domaga się, by rząd w końcu zadbał o pracowników i zaczął skutecznie walczyć z inflacją i żąda:

>>podniesienia płacy minimalnej po raz drugi w 2022 r., od lipca br.;

>> drugiej w bieżącym roku waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych;

>> nowelizacji budżetu państwa na rok 2022 i zagwarantowania w nim dodatkowych środków na wzrost płac w sferze budżetowej;

>> likwidacji stawki WIBOR;

>. podjęcia innych działań ograniczających inflację.

Pełna treść petycji znajduje się tutaj.

(GN)

Fot: OPZZ

Rekordowa inflacja w kwietniu. Drożyzna już “zjadła” tzw. podwyżkę, jaką nauczyciele dopiero mają otrzymać

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. 218 ofiar w Polsce w 2021 roku