Ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty 2022. W czwartek uczniowie zdawali język obcy (aktualizacja)

W czwartek uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych zdawali egzamin z języka obcego nowożytnego – to trzecia, ostatnia część egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie relacjonowali w sieci, że test był prosty. Po południu CKE opublikowała arkusze egzaminacyjne. We wtorek uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, w środę z matematyki.

Za poprawne wykonanie wszystkich zadań z języka obcego można otrzymać 55 punktów. Zadania dzieliły się na zamknięte – 34 punkty do zdobycia i otwarte – 21 punktów. Wśród zdających dominują opinie, że egzamin był prosty. Pełne arkusze egzaminacyjne znajdują się tutaj.

Największa grupa ósmoklasistów (97,5 proc.) deklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem był niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpiło 2,2 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej.

Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpiło łącznie 0,3 proc. ósmoklasistów.

Spośród zdających obywateli Ukrainy największa grupa (73,7 proc.) deklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem był język rosyjski. Do egzaminu z tego języka przystąpiło 25,3 proc. uczniów – obywateli Ukrainy.

Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego) przystąpiło łącznie 1 proc. spośród wszystkich zgłoszonych uczniów – obywateli Ukrainy.

W sumie do egzaminu ósmoklasisty przystępuje w tym roku ponad 502,6 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych, a także ok. 7,1 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Podobnie jak w ubiegłym roku egzamin jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 1 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
uczniowie otrzymają 8 lipca br.

(JK, GN)

Egzamin ósmoklasisty 2022. W środę uczniowie zdawali matematykę (aktualizacja)

Ruszył egzamin ósmoklasisty 2022. We wtorek uczniowie mierzyli się z językiem polskim (aktualizacja)