Papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Pokoju: „Edukacja traktowana jest jak wydatek, a nie inwestycja”

W ostatnich latach na całym świecie znacznie ograniczono budżet na kształcenie i edukację i jest on traktowany raczej jako wydatki niż inwestycje. Jednocześnie wydatki na cele wojskowe wzrosły powyżej poziomu odnotowanego pod koniec zimnej wojny i wygląda na to, że będą rosły w niebotycznym tempie – podkreślił papież Franciszek w orędziu na obchodzony 1 stycznia 2022 r. 55. Światowy Dzień Pokoju. Zaapelował do rządzących, by wypracowali politykę gospodarczą, która „odwróci relację między publicznymi inwestycjami w edukację a środkami przeznaczanymi na zbrojenia”.

55. Światowy Dzień Pokoju obchodzony będzie 1 stycznia 2022 r., a jego temat brzmi: „Dialog międzypokoleniowy, edukacja, praca: narzędzia budowania trwałego pokoju”.

Papież podkreślił w orędziu, że kształcenie i wychowanie są siłą napędową pokoju. Wezwał do ograniczenia wydatków na zbrojenia i przeznaczania tych środków na zdrowie, edukację, infrastrukturę, czy troskę o środowisko.

Franciszek zaznaczył, że edukacja stanowi podstawowe źródło integralnego rozwoju człowieka, czyni osobę bardziej wolną i odpowiedzialną oraz jest niezbędna dla obrony i promowania pokoju. „Kształcenie i edukacja są fundamentem zwartego, cywilizowanego społeczeństwa, zdolnego do rodzenia nadziei, bogactwa i postępu” – stwierdza papież.

– Budżet na edukację w ostatnich latach na całym świecie traktowany jest bardziej jak wydatek niż inwestycja – zauważył  Franciszek. Zdaniem głowy kościoła „dialog między pokoleniami, edukacja i praca są narzędziami budowy trwałego pokoju, a postęp technologiczny nie może w coraz większym stopniu zastępować ludzkiej pracy”.

W swym przesłaniu Franciszek stwierdził, że na świecie nie tylko nasilają się wojny i konflikty, ale i „postępują choroby o rozmiarach pandemii, pogłębiają się skutki zmian klimatycznych i degradacji środowiska, pogłębia się tragedia głodu i pragnienia”.

Papież zauważył też, że dominuje model gospodarczy oparty na indywidualizmie, a nie na solidarnym dzieleniu się. W tym kontekście przypomniał, że trzeba wspólnego zaangażowania w „architekturę pokoju”, w której każdy z nas może „być rzemieślnikiem pokoju”, zaczynając od własnego serca.

(JK, GN)

„Żmichowska śpiewa” w Watykanie. Ewa Drobek: Uczniowie przyszli do mnie z marzeniem, a ja mogłam je spełnić

Papież Franciszek: „Pandemia spowodowała bezprecedensowy kryzys edukacyjny”