Po księgowych, także urzędnicy skarbowi protestują przeciwko obarczaniu ich winą za problemy z wdrażaniem Polskiego Ładu

Komentując Polski Ład, minister finansów Tadeusz Kościński powiedział w poniedziałek w Polskim Radiu , że najpóźniej do czasu wypłat za luty, nadpłaty podatku zostaną nauczycielom zwrócone. Tymczasem związkowcy z Krajowej Administracji Skarbowej wysłali list do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra finansów, w którym Przekonują, że przepisy Polskiego Ładu są niejasne i niedoprecyzowane.

„Nie godzimy się, by konsekwencje źle przygotowanej reformy systemu podatkowego ponosili pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej” – przekonują członkowie Międzyzakładowego Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w Krajowej Administracji Skarbowej.

„Jako wysoko wykwalifikowani pracownicy urzędów skarbowych z całej Polski jesteśmy oburzeni i głęboko zaniepokojeni tym, co się dzieje wokół reformy podatkowej zwanej Polskim ładem. Reforma została przygotowana pośpiesznie, z bardzo krótkim vacalio legis i bez odpowiedniego przygotowania państwa do jej wdrożenia. Również pracownicy Krajowej „Administracji Skarbowej nie byli z wyprzedzeniem informowani o obowiązującej wykładni nowych rozwiązań podatkowych” – informuje premiera i ministra finansów przewodnicząca związku Agata Jagodzińska.

„Z medialnych wypowiedzi przedstawicieli rządu dowiadujemy się, że o szczegółach Polskiego Ładu będą informować pracownicy Urzędów Skarbowych. Na dodatek Minister Finansów, Pan Tadeusz Kościński bez żadnych konsultacji ze stroną związkową ogłosi, że urzędy skarbowe będą czynne dłużej niż dotychczas. Trudno nam zaakceptować taki tryb działania. Pracownicy Urzędów Skarbowych nie brali realnego udziału w procesie legislacyjnym Polskiego Ładu. Dlatego proponujemy, by oprócz Urzędów Skarbowych, do godziny 19 otwarty był też punkt informacyjny w Ministerstwie. Finansów, gdzie pracownicy Ministerstwa udzielaliby informacji odnośnie Polskiego Ładu” – czytamy.

Wcześniej trybem wprowadzania Polskiego Ładu i obarczaniem ich winą za problemy z tym związane oburzenie wyrazili księgowi. “Nie można twierdzić, że w przypadku wynagrodzeń nauczycieli księgowi popełnili jakiś błąd czy nie zrozumieli nowych przepisów” – protestuje Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

(JK, GN)

Rząd popędza szkolnych księgowych: Wyrównania do zaniżonych w efekcie Polskiego Ładu wynagrodzeń mają być wypłacane już od poniedziałku

Księgowi oburzeni, że rząd zrzuca na nich winę za chaos w Polskim Ładzie. „Niższe wypłaty nauczycieli to nie nasza wina”

Rząd popędza szkolnych księgowych: Wyrównania do zaniżonych w efekcie Polskiego Ładu wynagrodzeń mają być wypłacane już od poniedziałku