Podniesienie kompetencji cyfrowych – nabór na szkolenia dla nauczycieli w ramach KPO. Do 14 sierpnia można składać wnioski

Do 14 sierpnia 2024 r. trwa nabór wniosków na szkolenia nauczycieli szkolnych oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego. Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli, organizacja angażujących lekcji z wykorzystaniem technologii, edukacja cyfrowa i bezpieczeństwo w internecie.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór w ramach inwestycji C 2.1.3 Krajowego Planu Odbudowy na szkolenia dla: nauczycieli szkolnych i nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy bezpośrednio wpływają na edukację dzieci w zakresie umiejętności cyfrowych oraz mogą szerzyć wiedzę na temat cyfrowej higieny i bezpieczeństwa wśród rodziców.

 Szkolenia umożliwią nauczycielom zdobycie umiejętności organizowania lekcji z uwzględnieniem poziomu nauczania, metodyki przedmiotowej oraz różnych form zajęć angażujących uczniów, przy wykorzystaniu urządzeń, programów, usług sieciowych i cyfrowych materiałów edukacyjnych. Zdobyte kompetencje cyfrowe oraz wiedza na temat cyberprzemocy i higieny cyfrowej umożliwią im tworzenie własnych materiałów edukacyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa w internecie sobie i uczniom.

Wnioski można składać do 14 sierpnia 2024 roku

Więcej informacji tutaj i tutaj

(GN)

Raport Cyfrowa Szkoła 4.0. Nauczyciele wysoko oceniają stopień cyfryzacji polskich szkół. Ale tylko w co trzeciej szkole nie ma problemów z internetem