Policzyli, ile kosztuje wychowanie dziecka do 18 roku życia. Suma robi wrażenie

Od 206 do 250 tys. zł kosztuje w Polsce wychowanie dziecka w wieku do lat 18. Od 2014 r., gdy zaczęto prowadzić badania na ten temat, koszt ten wzrósł niemal o 30 tys. zł, czyli o 18,5 proc – wynika z analizy przeprowadzonej przez Centrum im. Adama Smitha.

CAS zleciło przeprowadzenie badania na panelu Ariadna, w którym zarówno osoby z dziećmi, jak i bez, oceniały koszty wychowania potomka.

Wśród osób z dziećmi aż 24 proc. badanych szacuje, że jest to ponad 250 tys. zł. 18 proc. szacuje, że wystarczy od 201 do 250 tys. zł, a 23 proc. – że wystarczy od 151 do 200 tys. zł. Tylko 35 proc. badanych uważa, że ten koszt może być mniejszy niż 150 tys. zł. Wśród osób bez dzieci szacunki są trochę inne – dużo większa grupa uważa, że da się wychować dziecko w granicach od 51 do 150 tys. zł.

Szacunkowa kwota do 250 tys. złotych pojawia się w sytuacji, gdy opiekunowie mają jedno dziecko. W przypadku rodziny z dwójką dzieci wychowanie jednego potomka wynosi według szacunków niecałe 206 tys. zł. W sumie daje to więc niemal 412 tys. zł.

Centrum im. Adama Smitha przy swoich wyliczeniach bazuje na danych dotyczących minimum socjalnego w ujęciu miesięcznym (wg Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych). W tym roku posłużył się danymi z III kwartału 2019 roku.

Od 2014 r., gdy zaczęto prowadzić badania na ten temat, koszt wychowania dziecka wzrósł niemal o 30 tys. zł, czyli o 18,5 proc.

Większość, bo 82 proc. wszystkich kosztów, stanowią żywność, mieszkanie, transport, łączność i edukacja. Największy udział, 30 proc., miały wydatki na żywność. Wydatki związane z mieszkaniem stanowiły 24 proc., na przejazdy i łączność – 17 proc. Największe wydatki ponoszą mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców.

Obecnie sytuacja wielu rodziców jest prostsza dzięki programowi 500 plus, niemniej jednak czasami nawet taka pomoc finansowa od państwa nie jest wystarczająca do pokrycia wszystkich pojawiających się wydatków. Świadczenie 500 plus stanowi od 30 do 45 proc. kosztów wychowania dziecka. Jest więc znaczącą pozycją.

Większość badanych na zlecenie Centrum im. Adama Smitha nawet mając świadomość koniecznych do poniesienia kosztów i tak zdecydowałaby się na posiadanie dzieci. Takiego zdania jest 81 proc. ankietowanych.

Pełny raport znajduje się tutaj.

(JK, GN)

Fot: pixabay

UNICEF: Pod koniec roku liczba dzieci żyjących w ubóstwie zwiększy się o 86 mln

„Kwarantanna NIE izoluje od przemocy!” Ruszyła nowa kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – “Za drzwiami”