Polskie Towarzystwo Filologiczne tworzy bazę ofert pracy dla łacinników w szkołach. MEiN: Obecnie łaciny uczy 168 nauczycieli

Polskie Towarzystwo Filologiczne uruchomiło ogólnopolski adres mailowy [email protected], na który mogą zgłaszać się zarówno szkoły, jak i osoby prywatne poszukujące nauczyciela języka łacińskiego. „Będziemy pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu z nauczycielami, którzy zgłosili się do naszej bazy” – czytamy. Z danych MEiN wynika, że łacina jest obecnie nauczana w 179 szkołach. W całym kraju uczy się jej 9 tys. uczniów. Zajęcia prowadzone są przez 168 nauczycieli łaciny.

Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez szefa MEiN Przemysława Czarnka od 1 września 2023 r. język łaciński będzie mógł był nauczany w klasach VII-VIII szkoły podstawowej oraz w liceum ogólnokształcącym i technikum zamiast drugiego języka obcego nowożytnego. W konsekwencji tej zmiany od roku szkolnego 2023/2024 uczniowie klasy VII szkoły podstawowej oraz klasy I liceum ogólnokształcącego i technikum będą mogli wybrać (jeżeli szkoła będzie miała taką ofertę) język łaciński.

Obecnie przedmiot język łaciński i kultura antyczna nauczany jest tylko w szkołach ponadpodstawowych. Od roku szkolnego 2020/2021 może być nauczany na poziomie podstawowym w klasie I liceum ogólnokształcącego i technikum, jako przedmiot do wyboru, obok filozofii, plastyki lub muzyki. Wcześniej mógł być nauczany tylko na poziomie rozszerzonym.

Z danych resortu edukacji wynika, że łacina jest obecnie nauczana w 179 szkołach. W całym kraju uczy się jej 9 tys. uczniów. Zajęcia prowadzone są przez 168 nauczycieli łaciny.

Jak podała Polska Agencja Prasowa powołując się na dane MEiN – według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. – liczba studentów na kierunku filologia klasyczna to 245 osób, a liczba studentów kierunków o innych nazwach (w zakresie języka łacińskiego) to 457 osób.

(GN)

Czarnek promuje powrót łaciny do szkół. Internauci pytają kto jej będzie uczył?

Czarnek podpisał zmiany w podstawie programowej. Chodzi o łacinę, technikę, język polski oraz biznes i zarządzanie