Ponad 900 tys. dzieci doświadczyło ubóstwa, a 300 tys. żyje w skrajnym ubóstwie. Raport Szlachetnej Paczki o biedzie w Polsce

1,5 miliona Polaków żyje w nędzy, a średni dochód na osobę to – po odliczeniu stałych kosztów utrzymania – 12 zł na dzień. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego ta liczba wzrośnie do 3,7 mln w wyniku skutków pandemii. Ponad 900 tys. dzieci doświadczyło ubóstwa, a 300 tys. żyje w skrajnym ubóstwie – wynika z raportu Szlachetnej Paczki  zatytułowanego „Szczęście to… czyste ubranie i bieżąca woda”.

W 2019 roku, zanim ktokolwiek w Europie usłyszał o nowym wirusie, ze skrajnym ubóstwem borykało się ponad 1,5 miliona Polaków. Wszystko wskazuje na to, że w 2020 r. ta liczba istotnie się zwiększy.

„Trudno mówić dziś o biedzie w Polsce bez kontekstu pandemii. Ale da się, a nawet trzeba, bo koronawirus to tylko jeden z wielu problemów, z jakimi zmaga się polskie społeczeństwo. Problemów, które nie pojawiły się w tym roku i które nie znikną, nawet gdy w końcu uda się pokonać wirusa” – czytamy we wstępie Raportu o Biedzie w Polsce 2020 r.

Jak przekonują jego twórcy, powstał on po to, byśmy nie zapomnieli o tych, którzy biedni byli już wcześniej. Bo to oni najboleśniej odczuwają psychoekonomiczne skutki pandemii.

Nędza, w której żyje 1,5 mln Polaków, jest bezpośrednim zagrożeniem dla psychofizycznego rozwoju człowieka. Granicę tego skrajnego ubóstwa, wyliczoną przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, stanowił w ubiegłym roku dochód w wysokości 614 zł na osobę miesięcznie w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego i 1658 zł miesięcznie w przypadku czteroosobowej rodziny z dwójką dzieci poniżej czternastego roku życia.

Z danych Szlachetnej Paczki wynika, że poniżej tego poziomu życie ponad 4 proc. naszego społeczeństwa bo wg danych z raportu średni dochód na osobę w rodzinach objętych wsparciem Szlachetnej Paczki to – po odliczeniu stałych kosztów utrzymania – 12 zł na dzień. „Średni” oznacza, że w wielu rodzinach kwota ta jest niższa.

Wśród nieszczęść, które doprowadzają Polaków na skraj ubóstwa, są nie tylko choroba, niepełnosprawność, nieszczęśliwy wypadek, starość, samotność, czy pandemia. Bywa, że jest to również dzieciństwo (naznaczone samotnością, przemocą, itd.). Obecnie w Polsce, w skrajnym ubóstwie, żyje ponad 300 tys. dzieci, czyli 6 procent. Ponad 900 tys. dzieci doświadczyło ubóstwa.

Inne liczby też biją po oczach. 39,4 proc. Polaków boryka się z problemami finansowymi. Co szósta rodzina, która otrzymuje pomoc Szlachetnej Paczki, żyje bez dostępu do łazienki. 6 proc. społeczeństwa nie ma bieżącej wody.

Problemy finansowe Polaków pogłębiła pandemia koronawirusa. Ponad jedna dziesiąta badanych przyznała, że wskutek lockdownu straciła pracę lub przestała zarabiać osoba zamieszkująca z nimi w jednym gospodarstwie domowym. Kryzys wywołany pandemią pociągnął za sobą też inne problemy. Co trzeci badany zadeklarował, że w trakcie epidemii przełożono mu lub odwołano wizytę u lekarza specjalisty.

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna. Każdego roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia wolontariusze przygotowują paczki dla najbardziej potrzebujących rodzin.

Cały raport znajduje się tutaj.

(JK, GN)

Fot: Szlachetna Paczka

Co czwarte dziecko w UE zagrożone ubóstwem. Ale nie w Polsce

UNICEF: Pod koniec roku liczba dzieci żyjących w ubóstwie zwiększy się o 86 mln

Sfera biedy wzrośnie już wkrótce. Szokujące prognozy