„Poprzyjmy tych, którzy zadbają o należytą w Polsce rangę naszego zawodu”. List otwarty Oddziału ZNP w Zakliczynie

„Ponieważ będziemy wybierać przedstawicieli decydujących o naszej, naszych dzieci i wnuków przyszłości, poprzyjmy w wyborach takich, którzy zadbają o należytą w Polsce rangę naszego zawodu i godziwą gratyfikację za jakże trudną i odpowiedzialną, nie pracę, ale służbę na rzecz rozwoju naszej Ojczyzny – Polski” – czytamy w liście otwartym Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zakliczynie, przesłanym do redakcji Głosu Nauczycielskiego. List publikujemy w całości.

LIST OTWARTY

>> KOLEŻANKI I KOLEDZY NAUCZYCIELE!

>> POSŁOWIE I SENATOROWIE RP!

>> SAMORZĄDOWCY!

>> PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI EDUKACJI!

>> RODZICE I WSZYSCY, KTÓRYM ZALEŻY NA NOWOCZESNOŚCI I ROZWOJU EDUKACJI!

14 października 2023 roku obchodzimy doroczne święto pracowników edukacji w 250 rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie i świecie państwowego organu sprawującego nadzór nad całością powszechnego i publicznego szkolnictwa.

Twórcy Komisji Edukacji Narodowej mieli świadomość istnienia ścisłego powiązania szkolnictwa ze sprawami istnienia i funkcjonowania państwa. Powołana przez Sejm Wielki KEN stanowiła najwyższy organ państwowy sprawujący zwierzchnictwo nad szkolnictwem w Polsce. Ustawa oddawała Komisji pod opiekę i troskę wychowanie i kształcenie wszystkich stanów i zarząd szkół publicznych.

Mimo różnic światopoglądowych i sympatii politycznych pierwszych komisarzy Komisji pracowali oni zgodnie i efektywnie. Dziś, w 250 rocznicę jej powstania chciałoby się, by w naszej rzeczywistości taką zgodnością w działaniu na rzecz rozwoju edukacji wykazali się ci, którzy swymi decyzjami i ustawami stanowią obowiązki i prawa wszystkich grup społecznych, a w szczególności naszej – nauczycielskiej.

Wszelkie zmiany winny być poprzedzone gruntownym rozpoznaniem realiów warunków, możliwości i środków służących realizacji czynionych zmian i wydatkowania przeznaczonych na realizację środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem. W obecnej chwili potrzeba nam rozwiązań i poszukiwań takich form, programów i metod w ustroju szkolnictwa, a więc takich zasad, które będą przygotowywać społeczeństwo do nowych wyzwań już nie na miarę XXI, ale XXII wieku. W założeniach KEN podstawą w realizacji zasad miał być nauczyciel wyposażony w odpowiednie warunki i środki, by efekty jego pracy, nauczania, rozwoju nauki i kultury były wysokiej rangi i skuteczne. Aby tak było, należało odpowiednio wynagradzać wszystkich, realizujących podjęte zadania. I pomyśleć, że twórcy KEN, którzy swą pracę wykonywali społecznie, wiedzieli, że bez zapewnienia godziwego wynagrodzenia nauczycieli, realizacja nakreślonych w ustawie założeń nie będzie możliwa, w pełnym tego słowa znaczeniu.

Kierujemy do Was Koleżanki i Koledzy i wszystkich, którym zależy na rozwoju systemu edukacji i wykształceniu oraz przygotowaniu przyszłych pokoleń decydujących o naszej codziennej egzystencji, narodowej tożsamości, niepodległości i kultury, słowa z historii naszego narodu.

W okresie najstraszliwszej i największej w historii Europy i świata II wojny światowej, gdzie najeźdźcy tak z Zachodu, jak Wschodu dążyli do wynarodowienia nas, zniszczenia naszej tożsamości, kultury i wolności, to właśnie Związek Nauczycielstwa Polskiego był organizatorem skutecznie realizującym walkę z tymi działaniami agresorów. Organizując Tajną Organizację Nauczycielską, w ścisłym powiązaniu ze strukturami państwa podziemnego i ruchem oporu zorganizowano podziemny system edukacji na wszystkich poziomach szkolnictwa. Wielu nauczycieli za tę działalność oddało życie w katowniach i obozach zagłady obu agresorów. Po zakończeniu wojny wielu Polaków oddało życie za prawdę, która przekazywana z pokolenia na pokolenie doprowadziła do naszej obecnej niezależności w Europie i świecie. Dziś potrzeba nam jedności w działaniach, by nigdy nie było powtórki z historii i stuku obcych, okutych butów na naszej ziemi.

Ponieważ będziemy wybierać przedstawicieli decydujących o naszej, naszych dzieci i wnuków przyszłości, poprzyjmy w wyborach takich, którzy zadbają o należytą w Polsce rangę naszego zawodu i godziwą gratyfikację za jakże trudną i odpowiedzialną, nie pracę, ale służbę na rzecz rozwoju naszej Ojczyzny – Polski.

Wszystkim Nauczycielom i tym, którzy swą pracą i działalnością zabiegają o należytą rangę naszego zawodu życzymy, aby powierzone Wam obowiązki przynosiły poczucie satysfakcji rzetelności i sukcesu wykonywanych zadań, w warunkach bezpiecznych, poszanowaniu osobistej godności i godziwego wynagrodzenia. Niechaj wszyscy, którym kształcenie i wychowanie społeczeństwa przyszłości leży na sercu czerpią nauki z dalekowzrocznych dokumentów działalności KEN i TON, wyważonych słów i przesłań Św. Jana Pawła II,  bogatej historii i tradycji najstarszego i najbardziej licznego związku zawodowego nauczycieli – Zawiązku Nauczycielstwa Polskiego. Czerpmy również siłę i nauki od tych, którzy przywrócili nam pełną niezależność, którą w czasach dzisiejszych tak szybko można utracić w obliczu istniejących w świecie konfliktów i wielkomocarstwowych, imperialistycznych zakusów chcących się mienić panami świata.

ZARZĄD ODDZIAŁU
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
W ZAKLICZYNIE

Zakliczyn, 2 października 2023 roku

Apel: Idźmy na wybory i uratujmy polską edukację. Zagłosujmy na tych, którym bliskie są nasze ideały i cele!

Alarm dla polskiej szkoły. Odezwa byłych członków kierownictwa ZNP: Ratujmy edukację – mamy siłę, by tego dokonać – jako wyborcy

Nr 38-39/20-27 września 2023