Posłanki skontrolowały prace zespołu MEiN, który weryfikuje podręczniki. Czarnek złamał przepisy prawa oświatowego?

„Minister Czarnek złamał przepisy prawa oświatowego, a część ekspertów nie miała uprawnień do oceny podręczników szkolnych” – to główne ustalenia kontroli poselskiej dot. powołania w MEiN zespołu ekspertów, który ocenia system dopuszczania podręczników do użytku szkolnego. Posłanki PO Krystyna Szumilas i Kinga Gajewska sprawdziły, jak przebiega proces weryfikacji podręczników i zapowiadają ciąg dalszy.

Kontrola została przeprowadzona 26 marca. Wynika z niej m.in., że przed dokonaniem naboru do zespołu sprawdzającego podręczniki minister Czarnek nie określił wymagań, jakie muszą spełnić osoby chcące pracować w zespole, nie ogłosił publicznego naboru, nie powołał komisji oceniającej kandydatów. Wybór został dokonany i zatwierdzony jednoosobowo przez szefa MEiN.

Zdaniem posłanek „dobór członków zespołu nie gwarantował prawidłowej realizacji zadania” i budzi także zastrzeżenia formalne: sześciu z nich nie posiada uprawnień do wydawania opinii w zakresie dopuszczania podręczników. Efektem, zdaniem autorek dokumentu, może być wpływ na przyszłe opinie niezależnych rzeczoznawców oceniających podręczniki, wybranych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przypomnijmy, że od lutego przy resorcie kierowanym przez Przemysława Czarnka, funkcjonuje zespół ekspertów, którego celem jest przegląd podręczników. Przegląd podręczników do historii dla klas I-II szkół ponadpodstawowych został już zakończony. Eksperci sporządzili raport ze swojej pracy. Obecnie eksperci zajmują się teraz podręcznikami dla klas III szkół ponadpodstawowych. A minister Czarnek zapewnia, że “są już wybitni autorzy, historycy, którzy rozpoczęli prace” nad “kluczowym” podręcznikiem dla klas IV.

(JK, GN)

Fot: MEiN.gov.pl

MEiN opublikowało na swojej stronie raport z prac zespołu do spraw oceny podręczników i podało przykłady „błędów”

RPO po wypowiedziach Rzymkowskiego. „Kwestionowanie praw zwierząt nie służy edukacji przyrodniczej dzieci”

Wiceszef MEiN “zbulwersowany” fragmentem podręcznika o prawach zwierząt. Będzie przegląd podręczników dla najmłodszych