Prawie 3 tysiące uczniów przystąpiło we wtorek do egzaminu ósmoklasisty w sesji dodatkowej

We wtorek o godz. 9.00 egzaminem z języka polskiego rozpoczęła się trzydniowa sesja dodatkowa egzaminu ósmoklasisty. Przystąpiło do niej ponad 2,8 tys. uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, którzy nie mogli w czerwcu zdawać egzaminu.

Do egzaminu w sesji dodatkowej przystąpili uczniowie, którzy nie pisali w terminie głównym albo których egzamin został z jakiegoś powodu unieważniony, chyba że dyrektor szkoły wystąpił do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie z egzaminu.

Z danych CKE wynika, że do egzaminu w tej sesji przystąpi ponad 2,8 tys. uczniów. Najwięcej z terenu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie (obejmuje ona woj. śląskie), OKE w Warszawie (obejmuje woj. mazowieckie) i OKE w Łodzi (obejmuje dwa województwa: łódzkie i świętokrzyskie).

W pierwszym dniu egzaminu ósmoklasisty, we wtorek, uczniowie piszą egzamin z języka polskiego. W drugim, w środę, będzie egzamin z matematyki. W trzecim, w czwartek, będzie egzamin z języka obcego. Wszystkie trzy egzaminy są pisemne.

Podobnie jak w sesji głównej, na wtorkowym egzaminie obowiązuje szczególny reżim sanitarny. Wynik egzaminu uczniowie poznają do 31 lipca – niezależnie czy pisali go w sesji głównej, czy będą pisać w sesji dodatkowej.

(JK, GN)

Od wtorku dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty. Przystąpi do niej 2,8 tys. uczniów