Prawie połowa młodych Polaków popiera likwidację publicznej edukacji. Szokujące wyniki badań

Aż 55 proc. młodych Polaków popiera likwidację systemu emerytalnego, a 46 proc. popiera likwidację publicznej edukacji i ochrony zdrowia w zamian za niższe podatki. Dla porównania wśród młodych Niemców poparcie dla takich działań jest dużo niższe – wynosi odpowiednio 12 proc. i 22 proc. – tak wynika z projektu badawczego PREWORK „Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej”.

W 2016 r. został powołany międzynarodowy zespół badawczy, który podjął wielodyscyplinarne badania na temat stopnia w jakim niestabilne, prekaryjne warunki pracy i życia wpływają na powstawanie i dynamikę form świadomości społecznej, klasowej i politycznej, a także indywidualnych strategii życiowych i zbiorowego zaangażowania obywatelskiego młodych pracowników w Polsce i Niemczech.

55% młodych Polaków popiera likwidację systemu emerytalnego. 46% popiera likwidację powszechnej edukacji i ochrony…

Opublikowany przez Jakub Sawulski – blog ekonomiczny Niedziela, 16 lutego 2020

Ze strony polskiej do zespołu weszli pracownicy zatrudnieni przez Uniwersytet Wrocławski pod kierownictwem dr hab. Adama Mrozowickiego, prof. UWr, i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z dr. Janem Czarzastym, zaś ze strony niemieckiej – pracownicy kilku placówek naukowych, w tym z Freie Universität Berlin pod kierownictwem prof. Very Trappmann. Kierownikiem projektu był prof. Juliusz Gardawski ze Szkoły Główniej Handlowej w Warszawie.

Okazuje się, że postawy młodych Polaków i Niemców na gospodarkę i rolę państwa mogą bardzo zaskakiwać, a nawet szokować.

Na początku lutego do księgarń w Polsce trafiła wydana przez Wydawnictwo Naukowe „Scholar” książka pod red. Adama Mrozowickiego i Jana Czarzastego „Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi” z rozdziałami autorstwa zespołu PREWORK.

Więcej na temat projektu i wyników badań można przeczytać tutaj.

(JK, GN)