Prezes ZNP: Zapraszamy do współpracy pozostałe związki zawodowe (wideo)

15 września 2022 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych powołały Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny. Strony są otwarte m.in. na przystąpienie do porozumienia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Na stronie ZNP opublikowano filmik z apelem prezesa ZNP Sławomira Broniarza.

– Jeżeli nawet koledzy z kierownictwa „Solidarności” nie będą się chcieli włączyć to jesteśmy otwarci na współpracę z każdym członkiem tego związku, także z innymi związkami zawodowymi działającymi w oświacie – apeluje m.in. na nagraniu prezes ZNP.

– Dlatego, że tylko wspólnym działaniem, wspólną walką jesteśmy w stanie stania zmienić szkołę na lepszą, z lepszymi warunkami pracy, z lepszym wynagrodzeniami nauczycieli, bo to służy interesom uczniów i o to chcemy wspólnie walczyć – podkreślił.

Więcej na stronie ZNP tutaj

(GN)

ZNP i FZZ powołały Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny. Wspólna walka o wyższe wynagrodzenia

W Warszawie powstanie protestacyjne Edukacyjne Miasteczko. Będzie pikieta w stolicy i różne akcje protestacyjne w regionach