Prezydent podpisał ustawę o specjalnym funduszu Czarnka

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw o systemie oświaty i o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z nowelą minister edukacji i nauki będzie mógł ustanawiać programy i przedsięwzięcia finansowane ze środków na oświatę i wychowanie.

Wcześniej Sejm odrzucił uchwałę Senatu o odrzuceniu nowelizacji ustawy o systemie oświaty i o finansowaniu zadań oświatowych. O odrzucenie noweli apelował też ZNP, który zgłosił za pośrednictwem senatorów poprawkę w tej sprawie.

Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP od początku procedowania nad nowelizacją wskazywał, że tej ustawy w ogóle nie powinno być, ponieważ prawo oświatowe przyznaje uprawnienia ustanawiania programów i przedsięwzięć w oświacie Radzie Ministrów. Tam też określono szczegółowo wszystkie zasady z tym związane, włącznie z trybem odwoławczym.

W ocenie Senatu przyjęte rozwiązanie budzi wątpliwości z punktu widzenia jawności i transparentności ewentualnych działań podejmowanych przez ministra.

“Rozwiązanie to nie wskazuje bowiem, na jakie cele będą mogły być przeznaczane środki finansowe. W konsekwencji obawy Senatu budzi to, że przedmiotowa ustawa przyznaje ministrowi prawo do jednoosobowego decydowania o przeznaczaniu środków finansowych na oświatę i wychowanie w ramach ustanowionych przez tego ministra programów i przedsięwzięć. W związku z tym zachodzi obawa o możliwość uznaniowego przyznawania funduszy w ramach ustanowionego programu” – czytamy m.in. w uchwale Senatu.

Zgodnie z nowelizacją, której projekt przygotowali posłowie PiS, minister edukacji i nauki w celu realizacji polityki oświatowej państwa będzie mógł ustanawiać “programy i przedsięwzięcia”.

“Programy i przedsięwzięcia” mają być ogłaszane przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej w formie komunikatu. Ma być w nim określony: przedmiot programu, podmioty uprawnione do udziału w programie, warunki udziału w programie, tryb przeprowadzania naboru do programu oraz szczegółowe kryteria oceny wniosków.

Pieniądze na realizację programu mają być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie umowy i będą pochodzić z funduszu na oświatę i wychowanie.

Ustawa trafi teraz do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(JK, GN)

Czarnek będzie miał swój „fundusz”. Sejm odrzucił uchwałę Senatu