Prezydent podpisał zmiany w dyscyplinarkach. Bez rozszerzonej definicji „dobra dziecka”

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Karta nauczyciela zakładającą zmiany w tzw. dyscyplinarkach. Wcześniej większość sejmowa odrzuciła poprawkę ZNP w sprawie rozszerzonej definicji „dobra dziecka”, przyjętą przez Senat. Zapis, który będzie obowiązywał jest niekorzystny dla środowiska oświatowego. W zależności od jego interpretacji nauczycielowi nadal będzie groziło postępowanie przed komisją dyscyplinarną nawet za drobne przewinienie, wynikające choćby z konfliktu z rodzicem.

Zgodnie z poprawką zgłoszoną w Senacie  na wniosek ZNP zapis mówiący o czynie “naruszającym prawa i dobro dziecka” został zastąpiony zapisem o czynie “naruszającym prawa, godność i nietykalność osobistą dziecka”.  Senatorowie wprowadzili też kilka innych zmian do ustawy. Niestety wszystkie przepadły w Sejmie.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Karta nauczyciela, podpisaną przez prezydenta do 14 dni wydłużony będzie czas na powiadomienie przez dyrektora rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela „czynu naruszającego prawa i dobro dziecka”. Do tej pory dyrektor szkoły musiał w ciągu trzech dni powiadomić rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli o takim czynie.

W nowelizacji określono również maksymalny czas na złożenie przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub o jego umorzenie – rzecznik ma to zrobić nie później niż w terminie 3 miesięcy od wszczęcia tego postępowania.

Zdecydowano także, że postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 5 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, oraz po upływie 2 lat od popełnienia tego czynu.

Prezydent złożył swój podpis pod nowelą tuż przed świętami. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(JK, GN)

Fot: gov.pl

Krótka radość nauczycieli. Sejm odrzucił w nocy poprawki Senatu ws. postępowań dyscyplinarnych