Prezydent zawetował lex Czarnek! „Nie są nam teraz potrzebne kolejne spory”

Lex Czarnek, ustawa podporządkowująca szkoły kuratorom i ograniczająca prawo rodziców do wyboru zajęć dodatkowych dla swoich dzieci, nie wejdzie w życie! Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację Prawa oświatowego uznając, że „nie są nam teraz potrzebne kolejne spory”. O zawetowanie ustawy apelowały do głowy państwa organizacje pozarządowe, samorządy oraz ZNP.

Do ogłoszenia swojej decyzji prezydent wykorzystał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołanej z powodu agresji Rosji na Ukrainę. W RBN uczestniczą nie tylko przedstawiciele rządu, ale także klubów opozycyjnych.

Według Andrzeja Dudy, dramat, jaki dzieje się za polską granicą oraz zagrożenie, przed jakim stoi Polska, nie służą wprowadzeniu takich zmian, jakie niesie za sobą nowelizacja ustawy – Prawo oświatowe przygotowana przez ministra edukacji Przemysława Czarnka.

– Skierowałem ustawę dotyczącą oświaty do ponownego rozpatrzenia – ogłosił prezydent. – Uznajmy sprawę za zakończoną. Nie są nam teraz potrzebne kolejne spory – dodał.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządy ostrzegały, że wejście w życie lex Czarnek zagraża możliwości udzielenia pomocy, jakiej potrzebuje 200 tys. dzieci ukraińskich, jakie w ostatnich dniach znalazły się w granicach Polski. Szkoły rozpaczliwie potrzebują obecnie wsparcia, którego udzielić mogą tylko organizacje pozarządowe i współpracujący z nimi specjaliści. Tymczasem lex Czarnek praktycznie zablokowałaby możliwość takiej współpracy na co najmniej 2 miesiące – do czasu aż kuratorzy udzieliliby szkołom zgodę na współpracę z daną organizacją. Organizacje te musiałyby też przygotować obszerną dokumentację na temat każdych zajęć. Nowelizacja prowadziłaby więc do rozrostu biurokracji.

Prezydentowi zostały 3 dni na decyzję ws. lex Czarnek. „Nie wolno zabierać dzieciom – polskim i ukraińskim – dostępu do pomocy”

„Dzieci, których rodziny uciekają przed wojną, już w najbliższych dniach otrzymają w szkołach wsparcie od organizacji społecznych. Nie wolno teraz zabierać dzieciom – polskim i ukraińskim – dostępu do każdej formy pomocy. Prawo, forsowane przez ministra Czarnka, jest prawem które jest przeciwko dzieciom i ich potrzebom. Prosimy, Panie Prezydencie Andrzej Duda niech Pan zatrzyma lex Czarnek. To ostatni moment na weto” – zaapelowała inicjatywa Wolna Szkoła a wraz za nią nauczyciele, dyrektorzy i organizacje społeczne.

„W polskich szkołach uczy się obecnie 60 tysięcy dzieci z Ukrainy. W ciągu kilku, kilkunastu dni, ich liczba zwiększy się o kolejne dziesiątki tysięcy. Ci uczniowie i uczennice będą potrzebować pomocy! Teraz! Zajęcia z języka polskiego, edukacji międzykulturowej, pomoc psychologiczno – pedagogiczna, są koniecznością. Wsparcia potrzebują nie tylko uczniowie, których rodziny uciekają przed wojną ale także uczniowie polskich szkół, którzy muszą mierzyć się z rozumieniem tego, czym jest wojna. Taką pomoc są gotowe świadczyć nieodpłatnie organizacje społeczne. Jeśli lex Czarnek stanie się obowiązującym prawem, uczniowie i uczennice będą czekać na zajęcia i pomoc psychologów co najmniej przez 3 miesiące. Jest jeszcze czas, żeby to prawo zatrzymać” – czytamy na Facebooku Wolnej Szkoły.

Ankieta Głosu. Lex Czarnek – spodziewaliśmy się weta i jest weto! Wyniki naszej ankiety…

Tak, jak powiedział dziś prezydent, jego decyzja w praktyce kończy sprawę. Sejm wprawdzie może odrzucić weto głowy państwa większością kwalifikowaną, ale Zjednoczona Prawica nie jest w stanie zebrać w obecnej kadencji aż tylu głosów, by obalić prezydenckie weto.

Lex Czarnek. Coraz więcej apeli do prezydenta, by zawetował ustawę. Ma jeszcze tydzień na podjęcie decyzji

ZNP zorganizował Nadzwyczajną Radę Pedagogiczną ws. lex Czarnek. ”Chcemy weta!”, “Prezydencie nie podpisuj!”

(PS, GN)