Próbna matura 2021 rozpocznie się w szkołach 3 marca, a próbny egzamin ósmoklasisty 17 marca. CKE opublikowało harmonogramy

Próbna matura 2021 rozpocznie się 3 marca. Szkoły będą przeprowadzać ją do 16 marca włącznie. Próbny egzamin ósmoklasisty 2021 odbędzie się między 17 a 19 marca. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała szczegółowy harmonogram.

Oba sprawdziany mają odbyć się w szkołach, z zachowaniem wszystkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Próbne arkusze mają być udostępnione dyrektorom kilkadziesiąt godzin przed egzaminem, tak żeby szkoły mogły przygotować egzemplarze dla wszystkich chętnych.

Udział w egzaminach próbnych jest dobrowolny. Uczniowie, którzy w dniu egzaminu będą na przykład objęci kwaratanną, będą mogli ściągnąć arkusz ze stron CKE i komisji okręgowych i również wziąć udział w sprawdzianie.

CKE przypomina, że arkusze próbne będą oparte na nowych, ograniczonych wymogach egzaminacyjnych. Zgodnie z ogłoszonymi wcześniej założeniami zakres wiedzy wymaganej na tegorocznej maturze będzie mniejszy. Został okrojony o ok. 20-30 procent. W tym roku maturzyści nie będą także zdawać matur ustnych.

(JK, GN)

Za dwa tygodnie próbne matury. Dyrektor CKE: Uczniowie będą odpowiadali normalnie w szkole

MEN ogłosiło zmiany w przyszłorocznych egzaminach. Bez obowiązkowej matury ustnej