„Przedszkolny falstart Premiera”. Unia Metropolii Polskich apeluje do rządu o wytyczne ws. wznowienia opieki dla najmłodszych dzieci

“Ani Premier, ani Minister Edukacji, Ani Minister Zdrowia, ani też żaden inny przedstawiciel rządu nie konsultował tej decyzji z jednostkami samorządu terytorialnego. Miasta i gminy uważają, że jest ona przedwczesna. Również dlatego, że brak jest jakichkolwiek wytycznych (rozporządzenie) określających warunki, których spełnienie żłobki, przedszkola, czy oddziały przedszkolne w podstawówkach” – czytamy w liście Unii Metropolii Polskich do premiera Mateusza Morawieckiego ws. wznowienia pracy żłobków i przedszkoli od 6 maja.

“Miasta i gminy uważają, że decyzja o otwarciu tych placówek jest przedwczesna” – oświadczyła UMP i zaapelowała do szefa rządu o przedstawienie odpowiednich wytycznych w formie rozporządzenia.

„Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły podjąć decyzje o bezpiecznym otwarciu przedszkoli i żłobków wyłączenie po otrzymaniu szczegółowych wytycznych w formie rozporządzenia Ministra Zdrowia. Dopiero po ich analizie możliwa będzie ocena, które placówki i w jakim zakresie będą mogły bezpiecznie przyjąć podopiecznych” – napisali samorządowcy.

29 kwietnia podczas konferencji prasowej Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 6 maja otwarte będą żłobki,…

Opublikowany przez Unia Metropolii Polskich Środa, 29 kwietnia 2020

W ocenie UMP, zamieszczone na rządowych stronach „Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego” mają charakter bardzo ogólny i “przerzucają odpowiedzialność za właściwe przygotowanie placówki na organ prowadzący i na jej dyrektora”.

“Czasu na analizę i decyzję jest bardzo mało. W związku z powyższym apelujemy do Pana Premiera o pilne przekazanie samorządom szczegółowych wytycznych w tej sprawie w formie rozporządzenia Ministra Zdrowia. Deklarujemy pełną współpracę przy konsultowaniu tych przepisów” – napisała organizacja.

Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich, a zarazem prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski – cytowany w komunikacie UMP – mówi, że Unia chce swoim wystąpieniem do premiera “zwrócić uwagę na poważny problem”.

“Rząd nie po raz pierwszy podejmuje decyzję w sprawach należących do kompetencji władz lokalnych, bez konsultowania tych decyzji. Jednocześnie rząd nie bierze żadnej odpowiedzialności za swoje decyzje przerzucając ją całkowicie na władze lokalne” – wskazuje Truskolaski.

Pełny list UMP można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Samorządy nie kwapią się z otwieraniem przedszkoli i żłobków. „Uruchomienie tych placówek teraz byłoby szaleństwem”

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia: „Nie posyłajmy dzieci do żłobków i przedszkoli, to najgorsza decyzja”